Paminėta Tarptautinė Holokausto aukų diena

0
1325

1Sausio 26 d. Prienuose paminėta Tarptautinė Holokausto aukų diena. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko Atminimo valanda „Atversta knyga“.

„Toli mana giminėlė šį vakarėlį…”, – balsu ir kanklėmis susirinkusiųjų širdis ir sielas suvirpino Prienų „Žiburio“ gimnazijos muzikos mokytoja Roma Ruočkienė. Kultūros centro meno vadovė Dalė Zagurskienė, primindama, kad XX a. įvykiai neaplenkė ir Lietuvos, kad metamas šešėlis mūsų tautai dėl Holokausto tikrai rūpi, pakvietė Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokytoją Vitą Rymantą Sidaravičių pakalbėti šia aktualia ir gilia tema.

Mokytojas pasirinko pasakojimą kaip pamoką, pavadintą „Sudegintieji prabyla atmintyje ir prisiminimuose“. Demonstruodamas filmuotą medžiagą, nuotraukas, mokytojas atskleidė visą Europą krėtusio Holokausto, Štuthofo koncentracijos stovyklos bei 1945 metais sausio 27-ąją išlaisvinto didžiausio nacių mirties fabriko – Aušvico (Osvencimo) koncentracijos stovyklos baisumus ir klaikią realybę.

Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniai su lietuvių kalbos mokytoja Janina Grigutiene skaitė ištraukas iš rašytojo Balio Sruogos memuarinio veikalo „Dievų miškas“. Baliui Sruogai kone didžiausias asmenybės ir kūrybinės tvermės išbandymas buvo žiauriausia tikrovė – kalinimas hitlerinėje mirties stovykloje, Štuthofe.

Renginio pabaigoje meno vadovė Dalė Zagurskienė pakvietė sugrįžti į Lietuvą, į Laikinąją sostinę ir pažiūrėti videofilmo „XX a. slaptieji archyvai“ 1-ąją dalį.

Mokytojas V. R. Sidaravičius dar kartą priminė dvigubą sausio 27-osios prasmę: liūdna diena, nes minimos aukos, laiminga diena, nes dalis žmonių ištrūko iš šio pragaro ir išgyveno. Sudegintieji paliko atmintyje ir prisiminimuose.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai