Fizinio aktyvumo optimizavimas, siekiant sveikatinimo ir edukacinių tikslų

0
1257

2Lapkričio 17  Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogės pasidalijo savo praktine patirtimi su kitomis respublikos ikimokyklinėmis įstaigomis.

Kaip teigė seminaro lektorės, judėjimo vaidmuo vaikų darželyje iš visų sveikatinimo dalykų yra didžiausias, nes vaikui judėjimas – objektyvi būtinybė. Todėl įdomiai, emocingai organizuojama veikla gali padėti įveikti fizinį neveiklumą, tingumą. Judėjimo poreikio nepatenkinus, vaikas netaisyklingai vystosi, mažėja jo darbingumas, jis greitai  pervargsta nuo monotoniškumo.

Pedagogės įžvelgė šių dienų fizinio aktyvumo problemas: „Z“ kartos vaikų fizinį neveiklumą dėl technologijų gausos, „įkalinimo“ kambaryje, priverstinio sėdėjimo ugdomosios veiklos metu, dėl neturėjimo reikiamų įgūdžių ir teigiamo pavyzdžio. Todėl labai svarbi reikšmė tenka ugdymui.

1Svarbiausiu judėjimo tikslu ikimokykliniame amžiuje reikėtų laikyti vaikų sveikatos stiprinimą, normalaus fizinio ir psichinio vystymosi skatinimą. Šiam tikslui pasiekti reikia iš mažens ugdyti teigiamą požiūrį į kūno kultūrą ir sportą.

Lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogės, organizuodamos ugdymą analizuoja veiksnius, darančius teigiamą įtaką vaikų požiūriui į kūno kultūrą ir fizinę sveikatą, ieško naujų judėjimo formų saviraiškai, improvizacijai skatinti, tikslingai pasirenka ir organizuoja įvairią judrią veiklą, stiprina vaikų, tėvų ir pedagogų bendravimą organizuojant įvairius renginius bei veiklas.

Seminaro metu buvo demonstruojamos ir reflektuojamos įvairios filmuotos judėjimo aktyvinimo veiklos, pristatomi stendiniai pranešimai, akcentuojama fizinio ugdymo integracijos svarba į kitas ugdymo sritis. Vaikus labiau veikia ne tai, ką  pedagogai ar tėvai aiškina, sako, bet tai, ką jie mato ir daro patys. Taigi, auklėtoja – vaiko sveikatos skatintoja ir ugdytoja, kuri sistemingai, kryptingai organizuodama ugdymą, padeda formuoti teigiamas nuostatas ir pozityvų sveikatos elgesį.

Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorės pavaduotojos ugdymui R. Brudnienė

Komentarai

komentarai