Būsimų Prienų miesto priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtinių ir pirmokų tėvelių dėmesiui

0
1712

1Nuo balandžio 1 d. prasideda priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes ir 1 klases. Prienų mieste priešmokyklinio ugdymo grupės formuojamos „Gintarėlio“, „Pasakos“, „Saulutės“  lopšeliuose-darželiuose, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje bei „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje. Pirmos klasės Prienų mieste komplektuojamos Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje bei „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje.

Priėmimas į Prienų miesto ugdymo įstaigas yra vykdomas centralizuotai – prašymai dėl priėmimo į Prienų miesto mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupes ir 1 klases bei lopšeliuose-darželiuose esančias priešmokyklinio ugdymo grupes priimami Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Prie prašymo reikia pateikti vaiko asmens dokumento kopiją bei vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a).

Į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, kuriems 2016 metais sueina 6 metai (gimę 2010 metais). Jaunesni nei 6 metų vaikai gali ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, jei vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu yra įvertinta ir nustatyta, kad vaikas yra brandus. Į priešmokyklinio ugdymo grupę Prienų miesto lopšeliuose-darželiuose pirmumo teise priimami vaikai, ugdęsi pagal ikimokyklinio ugdymo programą toje pačioje įstaigoje.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas yra privalomas.

Į pirmą klasę priimami vaikai, kuriems 2016 metais sueina 7 metai (gimę 2009 metais). Jaunesni nei 7 metų vaikai gali ugdytis pagal pradinio ugdymo programą, jei vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu yra įvertinta ir nustatyta, kad vaikas yra brandus.

Prienų r. savivaldybės Švietimo skyriaus informacija 

 

Komentarai

komentarai