Kėdainiuose vyko miestų vietos veiklos grupių susitikimas

0
663

Siekiant užtikrinti efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą tarp vietos savivaldos, Lietuvos miestų VVG tinklo narių, VRM bei ESFA rugsėjo 18 d. Kėdainiuose sušauktas VVG tinklo narių susirinkimas. Renginyje dalyvavo ir Prienų miesto VVG vadovas Mindaugas Rukas.

Susirinkimo metu vyko dalinimasis darbinės veiklos problemomis, pasiekimais. Buvo priimtas naujas narys – Miesto vietos veiklos grupė „Jurbarkas“. Vėliau vyko dalykinė apskrito stalo diskusija. Šiuo metu Miestų VVG tinklas vienija 23 narius.

Renginyje dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės meras V. Tamulis, VRM Regioninės politikos patarėja E. Šarkauskaitė, Lietuvos VVG tinklo vadovė – V. Indrikoniėnė, tinklo nariai iš 11 miestų VVG. Pranešimą nuotoliniu būdu skaitė VRM ES fondų investicijų veiksmų programos skyriaus patarėjas Laimonas Gailius, kuris trumpai pristatė situaciją kaip vietos veiklos grupėms sekasi įgyvendinti Vietos plėtros strategijas.

VRM Regioninės politikos patarėja E. Šarkauskaitė apžvelgė šio finansavimo laikotarpio strategijų įgyvendinimo aktualijos, o taip pat pristatė ateinančio finansavimo laikotarpio aktualijų apžvalga, kas vienaip ar kitaip turės įtakos sekančio laikotarpio strategijų krypčių pasirinkimui.

Tikimės, jog sekančio laikotarpio Strategijos, kurs dar didesnę pridėtinę vertę savo inovatyvumu, modernumu ir pažangesnėmis investicijomis į žmogų, kurios atlieps šiuolaikišką požiūrį ne tik į aštrias socialines problemas ir jų mažinimą, bet ir kitus svarbius veiksnius: aplinkos tausojimą ar infrastruktūros sukūrimą nepamirštant būtinų investicijų į smulkaus ir socialinio verslo sukūrimą ir plėtrą, bendruomeniškumo ir savanoriškos veiklos skatinimą.

Parengta pagal Kėdainių miesto VVG informaciją

Komentarai

komentarai