Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną – Prienų miesto garbės piliečio vardas Arvydui Paukščiui

0
1153

Liepos 6-ąją Prienuose įvyko Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienos minėjimas. Šventė prasidėjo Prienų krašto himnu ir iškilmingu Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžiu.

Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė ir vienybės bei susitelkimo linkėjo Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Tik vienybė, anot mero, padėjo įveikti pandemijos sunkumus ir išgyventi karantino laikotarpį.

Iškilmingame Tarybos posėdyje buvo pristatytas vienintelis sprendimo projektas „Dėl Prienų miesto garbės piliečio vardo suteikimo“, kuris buvo parengtas atsižvelgiant į piliečių siūlymą, taip pat į Prienų miesto garbės piliečio vardo suteikimo ir Prienų rajono savivaldybės apdovanojimo „Dėkingumas“ skyrimo darbo grupės (Komisijos pirmininkas, Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Komisijos nariai: Jonas Baliūnas, Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios klebonas; Agnė Dargužienė, mero patarėja; Gediminas Olsevičius, UAB „Wilara“ direktorius; Vaclovas Sinkevičius, VšĮ „Krašto vitrina“ vadovas, Jūratė Zailskienė, Savivaldybės administracijos direktorė. Mantvydas Prekevičius, Prienų ir Birštono krašto laikraščio „Naujasis Gėlupis“ redaktorius; Ramutė  Šimukauskaitė, Prienų rajono ir Birštono miesto laikraščio „Gyvenimas“ redaktorė; Lina Dužinskienė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų atstovybės Prienuose vadovė, UAB „Ekofrisa“ direktorė; Martynas Butkevičius, Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas; Vaidas Kupstas, Prienų rajono savivaldybės bendruomenių asociacijos pirmininkas) teikimą Tarybai suteikti Arvydui Paukščiui, mecenatui, UAB „Teltonika“ direktoriui“,  Prienų miesto garbės piliečio vardą.

Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu, Prienų miesto garbės piliečio vardas jau yra suteiktas poetui Justinui Marcinkevičiui, kunigui monsinjorui Juozapui Užupiui, rašytojui Vytautui Bubniui, klebonui Kazimierui Skučui, partizanui, dimisijos kapitonui Antanui Lukšai, Prienų sportinės aviacijos gamyklos įkūrėjui bei ilgamečiam vadovui Vytautui Pakarskui (po mirties), tautodailininkui, senojo kryždirbystės amato puoselėtojui, Lietuvos kultūros premijos laureatui, tradicinių amatų centro „Meninė drožyba“ direktoriui Algimantui Sakalauskui, Stakliškių midaus gamyklos įkūrėjui, lietuviško midaus receptūros atkūrėjui ir ilgamečiam gamyklos vadovui Aleksandrui Sinkevičiui (po mirties).

Arvydas Paukštys – Lietuvos verslininkas, telekomunikacijos sprendimų bendrovės „Teltonika“ įkūrėjas ir vadovas, sudegusios Balbieriškio bažnyčios atstatymo mecenatas, 2019 m. paskelbtas pirmuoju nacionaliniu mecenatu Lietuvoje. 1998 m. jis įkūrė telekomunikacijos sprendimų bendrovę, kuri 2007 m. sukūrė pirmąjį lietuvišką mobilųjį telefoną.

2013 m. rugpjūčio 8 d. naktį Balbieriškyje iki pamatų sudegė 1888 m. pastatyta medinė Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia, netrukus buvo pradėtos rinkti lėšos bažnyčiai atstatyti. Lėšas aukojo ir Prienų rajono savivaldybė, Vilkaviškio vyskupijos kunigai, tikintieji, visi geros valios žmonės. Dar neuždengus naujos bažnyčios stogo, paaukotos lėšos baigėsi ir statybas teko stabdyti.

2017-ųjų vasarą LRT naujienų tarnyba visai Lietuvai paskleidė žinią apie sunkumus, ištikusius Balbieriškio bažnyčios statytojus. Pamatęs reportažą Arvydas Paukštys nusprendė prisidėti prie Balbieriškio bažnyčios atstatymo, nors pats yra kilęs ne iš Prienų krašto. Jis Balbieriškio bažnyčiai atstatyti paaukojo 1 milijoną eurų. Netrukus buvo užbaigti bažnyčios statybos darbai. Bažnyčia iškilo ir buvo konsekruota 2018 m. kovo 3 d., o 2019 m. pavasarį iš Vokietijos buvo pristatyti unikalūs rankų darbo vargonai.

„Mėgstu labiau daryti, negu kalbėti. Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad puoselėjamos krikščioniškos vertybės yra mūsų protėvių kultūros ašis ir kuriamos gerovės valstybės pamatas. O naujai atstatyta bažnyčia man yra kaip simbolis mūsų visų pastangų ir tikėjimo, kad išsaugodami savo protėvių vertybes mes netgi pačiame atokiausiame Lietuvos kaimelyje atkuriame viltį sukurti geresnę ir gražesnę Lietuvą“, – sako Arvydas Paukštys.

Verslininkas Prienų kraštui padėjo ne vieną kartą

Šių metų kovo mėn. prasidėjus COVID-19 pandemijai, Arvydas Paukštys vėl neliko abejingas ir Prienų rajono savivaldybei suteikė 50 000 eurų paramą, už kurią buvo įsigyta apsaugos priemonių sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams.

Tarybos posėdžio metu pasiekė džiugi žinia, kad tą pačią dieną už nuopelnus valstybei Arvydui Paukščiui Prezidentūroje buvo įteiktas valstybinis apdovanojimas iš Prezidento rankų. Šia žinia pasidalinęs Balbieriškio parapijos klebonas Remigijus Veprauskas pasidžiaugė pažintimi su verslininku ir papasakojo apie pirmąjį susitikimą Balbieriškyje, pirmąjį pokalbį ir siūlymą padėti atstatyti sudegusią bažnyčią. „Jis padėjo Balbieriškiui, padėjo Prienams. Prienų miesto garbės piliečio vardo suteikimas – tikrai nuostabus įvertinimas“, – sakė klebonas R. Veprauskas. „Aš manau, kad Prienų krašte gerbiamas Arvydas įmynė labai ryškias pėdas“, – pridūrė Prienų rajono savivaldybės meras.  

Visų posėdyje dalyvavusių Tarybos narių vieningu sprendimu, Arvydui Paukščiui buvo suteiktas Prienų miesto garbės piliečio vardas. Nominantą pasveikino ir Garbės piliečio regalijas įteikė meras A. Vaicekauskas.

„Mūsų uždavinys – kad mūsų vaikai liktų čia kurti gerovės valstybę, kad mes, tėvai, sukurtume jiems tokią ateitį, jog jie niekur nenorėtų išvažiuoti. Mūsų kraštas per daug gražus, kad reikėtų iš jo migruoti. Manau, aš prie to prisidėsiu, kad Lietuva būtų aukštų technologijų kraštas. Mūsų vertybės – padėti kitiems ir tuo tikėti. Negalima prarasti tikėjimo, kad mūsų kraštas žydės ir visi čia atvažiuos dirbti ir gyventi“, – po apdovanojimo kalbėjo Arvydas Paukštys.

Verslininko vadovaujama įmonė, savo veiklos pradžioje turėjusi 2 darbuotojus, šiandien yra išaugusi į tarptautinį pripažinimą pelniusią kompaniją, kurioje sukurta daugiau kaip 1000 darbo vietų. „Mūsų tikslas per keletą metų užaugti iki 3000 darbuotojų, tada galėsime padėti kuo didesniam ratui žmonių. Ir kiekvienam kraštui, kuris negali pats, ateisim į pagalbą. Ko negalėsim mes – užbaigs mūsų vaikai“, – sakė Arvydas Paukštys.  

Pasveikinti  Prienų miesto garbės pilietį atvyko ir Balbieriškio seniūnijos atstovai, kiti svečiai. Vėliau visi atminčiai įsiamžinimo nuotraukose, kurios papildys garbingos Prienų krašto istorijos puslapius.  

Padėkota asmenims ir įmonėms, padėjusiems pandemijos metu

Po iškilmingo Tarybos posėdžio meras A. Vaicekauskas ir administracijos direktorė, Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkė Jūratė Zailskienė įteikė padėkas asmenims ir įmonėms, padėjusiems pandemijos metu. Kaip sakė administracijos direktorė, pandemijos pradžioje visi patyrė daug nerimo, o reikėjo veikti greitai ir drąsiai. Visų susitelkimas ir geradarių žmonių pagalba padėjo pakankamai gerai suvaldyti situaciją Prienų krašte.

Už nuoširdžią ir neatlygintiną pagalbą kovojant su koronaviruso (COVID 19) pandemija ir jos sukeltais padariniais Savivaldybės padėkos ir dovanos įteiktos: UAB „Teltonika“ (vadovas Arvydas Paukštys), UAB „Rytrama“, UAB „Scapa Baltic“ (atstovas Julius Strampickas), UAB koncernas „SBA“, UAB „Wilara“ (Danutė ir Gediminas Olsevičiai), UAB „Ryterna Group“, Jiezno žmonių su negalia sąjungai, Vidai Uleckaitei Žiūkienei, Linai Juodsnukytei, Marijai Laukaitienei, Aidai Ardaravičienei, Astai ir Dariui Giraičiams, Agnei ir Martynui Levinskams, Renatai Kasikauskei, Aušrai Kazlauskienei, Danutei Liutvaitienei.

Šventinį vakarą vainikavo kartu sugiedota Tautiška giesmė ir Marijampolės kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestro (vadovas Audrius Pučinskas), šokių grupės „Arabeskas“ (vadovė Daina Misiukevičienė), dainininkės Neringos Nekrašiūtės koncertinė programa Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai