Kapus tvarkykime ekologiškiau ir ekonomiškiau

0
291

Beveik viskas, ką prieš Vėlines nunešime ant kapų, netrukus atsidurs atliekų konteineriuose, o iš jų – sąvartyne. Tad eidami pagerbti mirusiųjų, tvarkyti jų kapų, nepamirškime saiko ir atsakomybės – vienos žvakės ir poros gėlės žiedų tikrai užteks kapui papuošti.

Įprotį nukloti kapus gėlių puokštėmis, krepšeliais ir vainikais, pridegti daugybę žvakučių palikime praeičiai.

Kapams puošti rinkimės gyvas gėles, iš natūralių medžiagų sukurtas skoningas kompozicijas, kurių sudedamąsias dalis, karkasus galima naudoti daug kartų.

Atsisakykime žvakių su plastikiniais gaubtais. Ekonomiškesnis ir ekologiškesnis pasirinkimas – stiklinis žvakės gaubtas, kuriame užtenka pakeisti tik įdėklą, o patį gaubtą naudoti daugybę kartų – neskubėkite jo išmesti!

Jei stikliniai žvakių gaubtai nebetinkami naudoti, meskite juos į stiklo konteinerius, o jei prie kapinių tokių nėra – nuvežkite ten, kur yra.

Jokiu būdu nemeskite jų su žaliosiomis atliekomis – sudužusių stiklinių gaubtų šukės užteršia visas atliekas ir kelia grėsmę jas tvarkančių žmonių saugumui.

Žaliųjų atliekų prie kapinių susidaro daugiausia ir jos vienintelės, kurios galėtų būti sukompostuojamos, jei žmonės jų neužterštų, primesdami į žaliąsias kitokių kapų atliekų.
Nei plastikiniai žvakių gaubtai, nei dirbtinės gėlės, nei krepšelių ar vainikų priedai nėra perdirbami. Juos reikia mesti į mišrių atliekų konteinerius.

Kapų atliekos kiekvieną rudenį tampa dideliu galvos skausmu jų tvarkytojams, o pilni konteineriai prie kapinių piktina jų lankytojus. Pasipiktinimo ir netvarkos būtų mažiau, jei ant kapų neneštume nereikalingų puošmenų, jas rinktumėmės ir rūšiuotume atsakingai.
Gerbkime mirusiuosius, mylėkime gyvuosius.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro informacija

Komentarai

komentarai