Jiezno paramos šeimai centras turi dvi budinčias globotojų šeimas

0
438

Jiezno paramos šeimai centras pasirašo bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis su budinčiais globotojais Prienų rajone. Šiuo metu centre yra dvi budinčios globotojų šeimos – Jiezno ir Veiverių seniūnijose, jose apgyvendinti 5 vaikai.

Budintis globotojas – tai laikinasis vaiko globėjas, kuris vaiką globoja savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, vaiko poreikius ir kasdienę priežiūrą.

Budintys globotojai prižiūri vaikus kriziniais atvejais iki 3 mėnesių, kuomet vaiką reikia skubiai bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje. Taip pat budintys globotojai prižiūri tėvų globos netekusius vaikus, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas tėvams ar bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar bus įvaikintas, bei laikino atokvėpio atvejais.

Budintis globotojas vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų (su savais vaikais) skaičius budinčio globotojo šeimoje gali būti ne didesnis kaip 5 vaikai.

Budintys globotojai yra apmokomi pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (GIMK). Rengimas tapti budinčiu globotoju vykdomas per kiek galima trumpesnį laikotarpį, ne ilgesnį kaip penki mėnesiai.

Dar prieš metus (2020 balandžio mėn. 16 d. informacija) Lietuvoje buvo šešios savivaldybės, ilgą laiką neturinčios nė vieno budinčio globotojo, devynios savivaldybės, kuriose buvo tik po vieną budintį globotoją. Prienų r. savivaldybėje pirmoji sutartis su globotojais pasirašyta 2020 m. rugpjūčio mėnesį, antroji – 2021 m. balandžio 1 d.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai