Jaunimo reikalų taryboje buvo sprendžiami aktualūs jaunimui klausimai

0
550

Lapkričio mėnesį nuotoliniu vyko Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (JRT), kuriai vadovauja Mindaugas Rukas, posėdis.

Posėdyje dalyvavo Prienų JRT nariai: Mindaugas Rukas, Vytautas Jonelis, Danielius Aldakauskas, Loreta Jakinevičienė, Kristijonas Raibužis. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Roberta Revuckienė. Svečiai: Živilė Rusevičienė – jaunimo erdvės „Prienas“ darbuotoja, Lina Sutkevičienė – Jaunimo erdvės „Prienas” darbuotoja; visuomenės ir verslo plėtros instituto darbuotojai – Vladas Polevičius ir Aistė Rutkauskienė.

Buvo aptartas AJE projektas. Živilė Rusevičienė pristatė partnerius – Aistę ir Vladą, kurie visiems išsamiai papasakojo apie projektą „Me be 4 You”. Mindaugas Rukas paklausė kaip prie projekto galėtų prisidėti JRT nariai. Projekto organizatoriai paaiškino, kad norisi plačiau skleisti žinią apie šį projektą ir įtraukti jaunimą ne tiktai iš Prienų miesto, bet ir iš Prienų rajono. Bendru sutarimu buvo pritarta bendrauti su partneriais ir padėti skleisti jaunimui žinią apie naują projektą visame Prienų rajone.

Pirmininkas Mindaugas Rukas iškėlė klausimą dėl Jaunimo dienos 2021 metais. Živilė Rusevičienė užsiminė, jog būtų galimybė iš projekto „Me be 4 You” lėšų Jaunimo dienos renginiui skirti 1000 eurų. Bus tęsiamas ir projektas „Mūzonas”, kuris galėtų būtų įtrauktas į Jaunimo dienos programą. Bendru sutarimu pritarta 2021 metais organizuoti Jaunimo dieną Prienuose.

Buvo diskutuojama dėl Jaunimo reikalų tarybos veiklos. Mindaugas Rukas pristatė, jog yra steigiama Jaunimo organizacijų taryba „Laimingas Prienų kraštas“. Jos steigėjais tapo: VšĮ Jaunimo organizacija „Prienai”, asociacija „Iš idėjos” ir Stakliškių Jaunimo klubas. Jaunimo organizacijų tarybos „Laimingas Prienų kraštas“ posėdyje bus renkami du atstovai į Jaunimo reikalų tarybą. Vienas atstovas bus renkamas iš Savivaldybės tarybos narių tarpo.

Jaunimo reikalų koordinatorė Roberta Revuckienė užsiminė, kad gautas raštas iš Jaunimo reikalų departamento, kuriame parašyta, jog 2019 m. nebuvo įgyvendinta tyrimas dėl mobilaus darbo su jaunimu. Taip pat paminėjo, kad jaunimo politikos eilutėje yra likę 1260 eurų, kuriuos būtų galima panaudoti šiam tyrimui atlikti. Živilė Rusevičienė siūlėsi prisidėti prie tyrimo finansavimo iš AJE lėšų. Bendru sutarimu pritarta sužinoti tyrimo kainą ir jį atlikti.

Prienų JRT informacija

Komentarai

komentarai