Jaunimo reikalų taryba aptarė aktualius jaunimui ir dirbantiems su jaunimu klausimus

0
2913

Rugsėjo 13 d. Prienų rajono savivaldybėje vyko jau trečiasis Jaunimo reikalų tarybos (JRT), kuriai vadovauja Mindaugas Rukas, posėdis.

Posėdyje aptarti JRT metinio biudžeto ir lėšų poreikio, JRT siūlymų įtraukimo į savivaldybės strateginį planą, savanorystės skatinimo, jaunų žmonių įsitraukimo į neformalių grupių arba jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą, bendradarbiavimo ir kiti klausimai.

Posėdžio dalyviams buvo pristatytas projektas „Prienų krašto jaunųjų menininkų draugovė“, diskutuota apie patalpų jaunimo organizacijoms poreikį. Aptariant jaunų žmonių užimtumo ir įsitraukimo į veiklas klausimą buvo pateiktas pasiūlymas sukurti vasaros užimtumo žemėlapį, kuriame bus pažymėtos su jaunimo dirbančios organizacijos, vyriausybinės ir nevyriausybinės įmonės. Nuskambėjo gražus pasiūlymas – JRT nariams vykti į rajono mokyklas, aktyvinti jaunimą.

Tarybos nariai sutarė, kad reikia sukurti Facebook‘o ir Instagram‘o profilius bei elektroninį paštą geresnei informacijos sklaidai.

Posėdyje vyko aktyvi diskusija, kaip paskatinti jaunimą dalyvauti ERASMUS+ projektuose. Nutarta pirmiausia išsiaiškinti su jaunimu dirbančių organizacijų poreikį ir priimti sprendimus.

Diskusijų metu buvo priimtas sprendimas, kad šiais metais reikia įtraukti nors vieną su jaunimo dirbančią organizaciją akreditacijai gauti.

JRT posėdyje taip pat nutarta bendradarbiauti su kitų rajonų JRT nariais, pasidomėti galimybėmis dalyvauti Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje.

Posėdžio pabaigoje Tarybos narys Kristijonas Raibužis pristatytė Anos Frank ir Europos jaunimo komandos organizacijas ir pakvietė JRT narius į artimiausius jos organizuojamus renginius.

Jaunimo reikalų tarybos informacija

Komentarai

komentarai