Jaunimo reikalų taryba aptarė aktualius jaunimo politikos klausimus

0
1926

Gruodžio mėn. vyko Prienų r. savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos (JRT) posėdis, kuriame buvo apsvarstyti JRT veiklos, planuojamų darbų, biudžeto 2020 metams ir lėšų poreikio, jaunimo užimtumo skatinimo ir kiti klausimai.

Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Mindaugas Rukas trumpai pristatė Tarybos veiklą ir jau atliktus darbus, taip pat Prienų rajono savivaldybės gyventojų laimės indekso tyrimo rezultatus, informaciją apie parengtą ir patvirtintą Jaunimo organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą, gautas patalpas jaunimo organizacijoms, sukurtus Prienų JRT „Facebook“ ir „Instagram“ puslapius, planuojamas Prienų JRT narių išvykas į kitus rajonus.

Posėdyje patvirtinti Tarybos pasiūlymai, kuriuos bus siūloma įtraukti į Prienų rajono savivaldybės strateginį planą. Pasiūlyta įtraukti du punktus: plėsti Jaunimo erdvės tinklą ir skatinti jaunimo organizacijų kūrimąsi Prienų rajono seniūnijose, taip pat sukurti ir tobulinti „Užimtumo žemėlapį“, skirtą jaunimo užimtumui skatinti. Taip pat aptartas klausimas dėl jaunimo veiklos biudžeto 2020 m. jaunimo programoms plėtoti ir nuspręsta sudaryti lėšų poreikio planą.

Norėdami paskatinti jaunimą labiau įsitraukti į bendruomenines veiklas, Tarybos nariai aptarė galimybę sukurti „Užimtumo žemėlapį“, užmegzti bendradarbiavimą su Prienų užimtumo tarnyba, galbūt ir su verslo įmonėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis.

Posėdyje taip pat aptarti mokinių pavėžėjimo ir jaunimo politikos klausimai. Buvo pasidalinta kitų rajonų patirtimi apie akcijas, tokias kaip „Asistentadienis“, kurių metu jaunimas gali atvykti į savivaldybę susipažinti su savivaldybės vadovų ir darbuotojų darbu. Pridurta, jog tokios pilietinės pamokos, kuriose dalyvauja mokiniai, Prienų rajono savivaldybėje vyksta jau ne vienerius metus. JRT nariai nusprendė atlikti jaunimo apklausą, ar šis norėtų dalyvauti tokioje „Asistentadienio“ akcijoje. Dėl mokinių pavėžėjimo problemos nutarta įsigilinti į situaciją atidžiau.

Posėdyje taip pat aptartos galimybės dalyvauti ERASMUS+ projektuose ir nutarta pirmiausia organizuoti ERASMUS+ paraiškų pildymo mokymus Prienuose.

Po diskusijos dėl JRT dalyvavimo Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) ir Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) veiklose, pasiūlyta pakviesti LiJOT ir LMS atstovus, kad jie papasakotų jaunimo atstovams apie savo veiklas.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai