Iš Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo paremti dar 4 verslo subjektai

0
928

Liepos 3 d. įvyko Prienų r. savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos posėdis, kuriame svarstyti 5 verslo įmonių prašymai dėl paramos suteikimo.

Komisija nutarė iš Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo 4 verslo subjektams skirti 4513,18 Eur finansinę paramą: 84,05 Eur – įmonės steigimo išlaidoms kompensuoti, 1394,63 Eur – patalpų nuomos mokesčiui iš dalies kompensuoti, 500 Eur  – verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti rengimo išlaidoms iš dalies apmokėti, 2534,5 Eur – už 4 naujai sukurtas darbo vietas ir nekilnojamojo turto mokesčiui iš dalies kompensuoti. Kadangi viena įmonė jau buvo gavusi paramą už naujai sukurtas darbo vietas 2018 ir 2019 metais, todėl pagal nuostatus šiais metais skirti paramos jau nebuvo galima.  

Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisija  ragina verslininkus ir toliau kreiptis paramos  iš Fondo. Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatus ir prašymo formą rasite čia.

Taip pat įmonės ir organizacijos, nuomojančios Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausančias patalpas arba pastatus ir turėjusios sustabdyti savo veiklą dėl paskelbto karantino ar patyrė nuostolių dėl apribotos veiklos, gali kreiptis dėl nuomos mokesčio lengvatų taikymo. Siųsti laisvos formos prašymus el. paštu administracija@prienai.lt

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai