Gruodžio 22 d. Tarybos posėdyje patvirtinti sprendimų projektai

0
397

Gruodžio 22 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje apsvarstyta 18 klausimų.

Atsižvelgiant į įvykusius pasikeitimus Tarybos frakcijose, posėdyje patikslinta Prienų r. savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudėtis: nuo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos, iš jos pasitraukus ir prie Regionų frakcijos prisijungus Egidijui Visockui, deleguotas kitas frakcijos atstovas – Artūras Buitkus.

Patvirtinti Prienų r. savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo pakeitimai. Aiškiau išdėstyta, ką balsuojantysis privalo įrašyti ir pažymėti popieriniame balsavimo biuletenyje. Numatyta, kad įgyvendinant projektą yra būtinas bendradarbiavimas su laimėjusių projektų pareiškėjais, taip pat patikslinti asmens duomenų tvarkymo pagrindai ir tikslai. Tikimasi, kad įtvirtintas Savivaldybės administracijos bendradarbiavimas su pareiškėjais projekto įgyvendinimo metu prisidės prie didesnio pareiškėjų įsitraukimo visuose projekto įgyvendinimo etapuose.

Siekiant užtikrinti įstaigų poreikius, Taryboje patvirtintas Trūkstamų specialistų pritraukimo į Prienų r. savivaldybės viešąsias ir biudžetines įstaigas tvarkos aprašas, kuriuo nustatomos paskatos, jų teikimo sąlygos ir tvarka trūkstamų specialybių specialistams.

Yra numatytos dvi skatinimo priemonės – vienkartinė 15000 Eur išmoka arba būsto kredito palūkanų kompensavimas iki 3000 Eur per metus. Specialistas galės pasirinkti vieną iš jų.

Patvirtinti Prienų r. savivaldybės 2022 m. biudžeto pakeitimai, taip pat pripažintas netekusiu galios Prienų r. savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimas Nr. T3-188 „Dėl Prienų rajono savivaldybės studijų rėmimo programos patvirtinimo, komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“.

Taryba nustatė Prienų r. savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotinas 2023 m. prioritetines nevyriausybinių organizacijų veiklos sritis:

socialinio verslo skatinimas;
edukacinių veiklų plėtra;
vaikų ir jaunimo užimtumo didinimas, savanorystės skatinimas;
iš užsienio grįžusių lietuvių užimtumo didinimas, integracija į bendruomenę;
socialiai pažeidžiamų asmenų užimtumo skatinimas, integracija į bendruomenę;
Prienų krašto identiteto aktualizavimas, turizmo skatinimas;
Vinco Mykolaičio-Putino 130-ųjų gimimo metinių paminėjimas.

Taryba patvirtino Vinco Mykolaičio-Putino literatūros premijos skyrimo nuostatus. Nuostatuose patvirtintos kai kurios dokumentų pateikimo sąlygos, taip pat papildyta nuostatomis dėl asmens duomenų naudojimo, konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijų. Keičiasi premijos dydis: vietoje 1700 Eur patvirtinta 2000 Eur.

Taryba perdavė Skriaudžių pagrindinei mokyklai ir Prienų lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“ valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą: Skriaudžių pagrindinei mokyklai buvo pastatyti valymo įrenginiai, o lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“ nupirkti nauji baldai. Taip pat perdavė Prienų rajono švietimo įstaigoms į Prienų r. savivaldybės administracijos balansą įtrauktas padidėjusias turto vertes, patvirtino kitus su turtu susijusius klausimus.

Taryba sutiko pratęsti dviejų asmenų apgyvendinimą ir išlaikymą Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centre, iki jie baigs bendrojo lavinimo mokyklą.

Taryba patvirtino Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Prienų r. savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimus. Taip pat pripažino netekusiu galios Prienų r. savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. T3-146 „Dėl Pasiūlymų dėl Prienų rajono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Tarybai pritarus, suteikti pavadinimai bevardėms gatvėms: Jiezno seniūnijos Nibrių kaimo gatvei – Lankos g., Jiezno seniūnijos Paverknių kaimo gatvei – Lankos g., Stakliškių seniūnijos Druskeliškių kaimo gatvei – Vilniaus g., Druskeliškių kaimo gatvei – Piliakalnio g., Stakliškių seniūnijos Rūdiškių kaimo gatvei – Gėlių g. Taip pat pakeistos Išlaužo seniūnijos Laukiškių kaimo Samapolės gatvės geografinės charakteristikos.

Kitas Tarybos posėdis vyks gruodžio 29 d.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai