Gegužės 15 ir 17 d. ataskaitiniai susirinkimai įvyko Stakliškių ir Balbieriškio seniūnijose

0
1424

Prieš susirinkimus Prienų r. savivaldybės vadovai važinėjo po seniūnijas, apžiūrėjo kelius, susitiko su gyventojais.

Balbieriškio seniūnijoje apsilankyta Paprūdžiuose, Žagariuose ir kituose kaimuose, aptartos apleistų pastatų, neprižiūrimų sodybų, valstybinių kelių problemos.

Susitikime su seniūnaičiais ir bendruomenių pirmininkais išklausyti jų prašymai dėl geresnio apšvietimo ir infrastruktūros parke, dangos vaikų žaidimų aikštelėje, medžių, kurių daug nukentėjo po audros, atsodinimo, vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo viešosiose vietose ir kt.

Pristatydama 2022 m. veiklos ataskaitą seniūnė Sigita Ražanskienė pasidžiaugė, kad praėjusiais metais buvo vykdoma vandentiekio plėtra, išasfaltuota Bokšto g., dvi automobilių stovėjimo aikštelės, sutvarkyta krepšinio aikštelės danga parke, vykdyti aplinkos gerinimo darbai.

Lankydamiesi Stakliškių seniūnijoje vadovai vyko susitikti su vietos gyventojais Vyšniūnuose, Trečionyse, Užuoguostyje ir kitur, apžiūrėjo atnaujintas stovyklavietes prie Guostaus ežero.

Gyventojai kėlė klausimus dėl prastos kai kurių kelių būklės, jų gadinimo miškovežiais ir kita sunkiasvore technika, šaligatvių atnaujinimo, kelkraščių priežiūros ir pačių gyventojų atsakomybės.

Seniūnė Nijolė Ivanovienė, apžvelgdama praėjusių metų darbus, pasidžiaugė beveik baigta gimnazijos renovacija, atnaujintu sporto aikštynu, viešosiomis erdvėmis, pėsčiųjų takais Atminimo kalnelyje, apšvietimo plėtra ir kt.

Stakliškių klebonas dėkojo Savivaldybei už finansavimą, skirtą klebonijos pastato remontui. Šį rudenį bus užbaigti ir parapijos bendruomenių namų remonto darbai.

Ir abiejų seniūnijų seniūnės, ir gyventojai pasidžiaugė Savivaldybės vadovų iniciatyva lankytis seniūnijose, pavažinėti po kaimus, susitikti su gyventojais ir pamatyti problemas iš arti.

Ataskaitinių susirinkimų metu vadovai pristatė artimiausius darbus, taip pat ragino gyventojus dalyvauti daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijoje. Jeigu Prienų mieste renovuoti beveik visi didesni daugiabučiai gyvenamieji namai, tai seniūnijose šis procesas kol kas vyksta vangiai.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai