Didžiausios seniūnijų problemos, kaip ir visoje Lietuvoje, – keliai

0
3095

Kovo 20 ir 21 dienomis ataskaitiniai susirinkimai vyko Balbieriškio bei Naujosios Ūtos seniūnijose. Prieš susitikimą su Balbieriškio gyventojais Savivaldybės vadovai – meras A. Vaicekauskas, mero pavaduotojas A. Marcinkevičius, mero patarėja J. Zailskienė – susitiko su seniūnijų bendruomenių pirmininkais, seniūnaičiais, kurie pasidalino rūpesčiais, išsakė poreikius. Balbieriškiečiai norėtų, kad būtų vykdoma kapinių vandentiekio plėtra, atnaujinamas šaligatvis per miestelį, labiau prižiūrimos apleistos vokiečių ir žydų kapinės. Pastarosioms labai reikia ir tvoros. Bendruomenių atstovai pageidavo Savivaldybės pagalbos, kad galėtų įsigyti priemonių buvusios Paprūdžių kaimo mokyklos pastatui ir aplinkai prižiūrėti. Buvo patarta pateikti prašymą gauti paramą iš bendruomenių rėmimo programos.

Prieš Naujosios Ūtos seniūnijos ataskaitinį susirinkimą su seniūnaičiais ir bendruomenių pirmininkais susitikę mero pavaduotojas A. Marcinkevičius ir mero patarėja J. Zailskienė išgirdo didžiausią Naujosios Ūtos bendruomenės norą turėti miestelyje vandentiekį.

Bendruomenė buvo informuota, kad šiuo klausimu yra atlikta galimybių studija ir paskirta 30 000 eurų projektui parengti.

Susirinkimuose buvo išklausytos veiklos ataskaitos, kurias pateikė Balbieriškio seniūnijos seniūnė S. Ražanskienė ir Naujosios Ūtos seniūnijos seniūnas A. Aliukevičius. Jie apžvelgė svarbiausius seniūnijų darbus, pasidžiaugė gražiu, darniu bendradarbiavimu su bendruomenėmis, seniūnaičiais, ugdymo ir kitomis seniūnijose veikiančiomis įstaigomis. Optimistiškai nuteikia ir atsakingų, pakeles prižiūrinčių ūkininkų, kitų gyventojų pagalba, pastangos prisidėti prie aplinkos gerinimo.

Mažiau optimizmo kelia riboti finansiniai ištekliai, kurių trūksta tiek kelių, pakelių priežiūrai, tiek apleistų pastatų, teritorijų tvarkymui. Kaip sakė meras A. Vaicekauskas, šiais metais savivaldybės biudžete seniūnijų kelių priežiūrai papildomai paskirta 180 000 eurų. Anot mero, dėmesys kelių priežiūrai – kapitaliniams remontams, jų kokybei, pakelių šienavimui, atsakingam lėšų panaudojimui – bus dar didesnis. Taip pat pažymėjo, kad šiemet Savivaldybės laukia didesni finansiniai iššūkiai – turi būti užtikrintos lėšos daliniam europinių projektų finansavimui, pagalbos mokiniui specialistų darbo apmokėjimui.

Susitikimuose mero pavaduotojas A. Marcinkevičius ragino gyventojus aktyviau dalyvauti įvairiose rėmimo programose, kuriose numatyta finansinė parama bendruomenėms, ūkininkams, verslininkams, studentams, kitų sričių atstovams.

Susirinkimuose įstaigų veiklas pristatė Jiezno paramos šeimai centro ir Prienų visuomenės sveikatos biuro atstovai. Pasirodymus surengė vietos saviveiklos atlikėjai.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai