Didėjantis dėmesys socialinių būstų priežiūrai ir remontui

0
658

Prienų rajono savivaldybės būsto fondą sudaro 268 būstai, iš jų 10 avariniai arba netinkami gyventi (šie būstai yra įtraukti į būstų renovacijos programą ir, atlikus gyvenamojo namo renovacijos darbus, bus suremontuoti ir išnuomoti asmenims ar šeimoms, laukiantiems socialinio būsto).

Gerokai daugiau nei prieš metus Savivaldybės vadovai akcentavo planus pagerinti socialinių būstų situaciją. Atliekant socialinių būstų būklės analizę ir kitus paruošiamuosius darbus, buvo pakeistos visos sutartys su socialinių būstų nuomininkais, seniūnai kartu su pavaduotojais ir specialistais seniūnijose organizavo socialinių būstų apžiūrą, ragino (pirmiausia didžiausius skolininkus) susimokėti skolas arba sudaryti susitarimus dėl mokėjimų išdėstymo dalimis, įvertino socialinių būstų būklę (ar jie tinkami gyventi, ar avariniai, galimi remontuoti, o gal tinkami tik nugriauti ir pan.), taip pat galimybes įvesti vandentiekį ir nuotekas, jeigu šių patogumų nėra.

„Norime iš esmės pakeisti požiūrį į socialinį būstą. Praėjusiais metais ypatingą dėmesį skyrėme socialinių būstų tvarkymui Jiezne, nes ten buvo daugiausia prastos būklės būstų. Dalis gyventojų iš avarinių būstų buvo perkelti į būstus su geresnėmis sąlygomis, o avariniai buvo arba nugriauti, arba įtraukti į aukciono būdu parduodamų būstų sąrašą. Keletą negyvenamų socialinių būstų (Jiezno, Pakuonio ir Veiverių seniūnijose) turime jau ir parduotų. Šiais metais taip pat planuojame parduoti daug avarinių būstų visose seniūnijose, o už gautas lėšas pirkti geros būklės būstų“, – pabrėžė Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė.

Kalbėdama apie socialinių būstų kontrolę direktorė prašė pagalbos ir iš gyventojų, kurie gyvena socialinių būstų kaimynystėje ir geriausiai žino, kokie nuomininkai ir kaip gyvena bei tvarkosi, ar būstas nepernuomotas, ir apie iškilusias problemas informuotų Savivaldybę. Nesenas atvejis, kai, atsižvelgiant į gyventojų nuogąstavimus ir prašymus, nuomininkai iš socialinio būsto buvo iškraustyti, o apleistas būstas sutvarkytas ir suteiktas laukusiems eilėje.

Būstų remontui panaudota daugiau kaip 100 000 eurų

2021 m. būstams remontuoti ir buities sąlygoms juose pagerinti iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta ir panaudota 105 218 eurų – dvigubai daugiau nei 2020 m. ir dar ankstesniais metais. Už skirtas lėšas Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose būstuose be patogumų buvo pagerintos buities sąlygos (įrengtas komunalinis vandentiekis, kanalizacija, sanitariniai mazgai), kituose būstuose pakeista ar sutvarkyta stogo danga, pakeisti langai, suremontuotos krosnys, elektros instaliacija. Atlaisvintuose būstuose atlikti paprastojo remonto darbai, kad juos būtų galima išnuomoti asmenims ir šeimoms, laukiantiems socialinio būsto. Iš viso praėjusiais metais įvairių remonto darbų buvo atlikta beveik 40-yje socialinių būstų ir keliose laiptinėse visame rajone.

Remontuoti socialinius būstus bei plėsti socialinio būsto fondą Savivaldybė ketina ir šiais metais, ir kitąmet. „Socialinių būstų poreikis kasmet nemažėja, o papildyti socialinių būstų fondą naujais tampa vis sudėtingiau. Poreikis yra didesnis už pasiūlą. Pastaraisiais metais skyrėme didelį dėmesį socialinių būstų būklei pagerinti: be minėtų 100 000 eurų, dar 20 000 eurų iš aplinkosaugos rėmimo programos panaudojome vandentiekio ir nuotekų tinklams įrengti socialiniuose būstuose. Šie darbai daugiausia buvo atliekami Jiezne. Šiais metais taip pat suplanuota 100 000 eurų biudžeto lėšų socialiniams būstams remontuoti. Manau, kad žmonės nori ir turi gyventi kokybiškai, turėti būtiniausius patogumus. Ir mūsų pareiga tuo pasirūpinti. Bet norėčiau paprašyti ir pačių nuomininkų saugoti ir tausoti jiems suteiktą turtą, pagal išgales prižiūrėti“, – kalbėjo Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas.

Nors socialinio būsto fondas kasmet auga, nuosavo būsto problema išlieka viena aktualiausių rajone

Norinčiųjų apsigyventi socialiniuose būstuose yra kur kas daugiau, nei Savivaldybė gali suteikti, todėl laukiančiųjų eilė netrumpėja. 2021 m. Prienų rajono savivaldybei vykdant projektą „Socialinio būsto fondo plėtra, antras etapas“, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis, buvo įsigyti ir į Savivaldybės būsto fondą įrašyti 3 nauji būstai: 2 skirtingo dydžio butai Prienų mieste (66 100 Eur), įsigyti ES lėšomis, ir vienas būstas (9 500 Eur), įsigytas už lėšas, gautas pardavus Savivaldybės būstus. Visi naujai įsigyti būstai buvo išnuomoti asmenims ir šeimoms iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo.

Socialinio būsto laukiančiųjų skaičius 2021 m. gruodžio mėn. pabaigoje buvo 121 asmuo (šeima), 2020 m. pabaigoje –  118 asmenų (šeimų), 2019 m. – 120 asmenų (šeimų).

2021 m. į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą buvo įrašyti 32 asmenys (šeimos) (2020 m. – 28 asmenys (šeimos), 2019 m. – 38 asmenys (šeimos).

Šiuo metu Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše yra įrašyta 121 asmuo (šeima): Jaunų šeimų grupėje – 29; Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių), grupėje – 8; Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų grupėje – nėra; Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, grupėje – 22; Bendrojoje grupėje – 57; Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, grupėje – 5.

2021 metais sudaryta 20 naujų būsto nuomos sutarčių. Šiuo metu Savivaldybės būsto fonde laisvų ir tinkamų nuomai būstų nėra. Dabar siūlomi būstai, pateikusiems prašymus 2015-2017 metais.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai