Dėl Raimondo Šveikausko statinio, esančio Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Balbieriškio mstl., Klevų g. 22, įrašymo į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą

0
2092

Informuojame, kad, vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T3-289 patvirtintu Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašu, Raimondui Šveikauskui priklausantis statinys, esantis adresu Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Balbieriškio mstl., Klevų g. 22, yra įrašytas į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą (sąrašas patvirtintas Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. (7.7)-A3-2017-925).

Vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T3-147 „Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“, minėtam Jums priklausančiam statiniui bus taikomas padidintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Balbieriškio seniūnijai galite pateikti dokumentus, įrodančius, kad minėtas statinys neatitinka kriterijų, pagal kuriuos turtas įrašomas į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą, arba kad atitiktis šiems kriterijams yra sąlygota vienos ar kelių objektyvių aplinkybių.

Prienų r. savivaldybės informacija
 

Komentarai

komentarai