Namai Naujienos Daugiabučių renovacija – atnaujinta aplinka ir geresnė gyvenimo kokybė

Daugiabučių renovacija – atnaujinta aplinka ir geresnė gyvenimo kokybė

0
396

Visoje Prienų rajono savivaldybės teritorijoje yra apie 200 daugiabučių, iš jų atnaujintų (renovuotų) – truputį daugiau nei trečdalis. Iki 2022 m. gruodžio 31 d. buvo modernizuotas 71 daugiabutis. Šiuo metu vykdomi 29 daugiabučių modernizavimo darbai. Juos užbaigus, bus atnaujinta pusė rajone esančių daugiabučių.

Didžioji dauguma modernizuotų daugiabučių namų yra Prienų mieste. Tiek miestiečiai, tiek užsukantys į Prienus pastebi, kad atnaujinti namai estetiškai papuošė miestą. Tačiau tai ne vienintelė priežastis, dėl ko reikia atnaujinti namus…

Kodėl reikia renovuoti daugiabučius?

Lietuvoje dauguma daugiabučių yra pastatyti iki 1993 m. Jų inžinerinės sistemos yra susidėvėjusios, o pastatams dažnai reikia renovacijos. Per senų daugiabučių sienas švilpia vėjas, stogas dažnai praleidžia ne tik orą, bet ir vandenį, o sena šildymo sistema netolygiai paskirsto šilumą į pastato butus. Žiemą gyventojai šąla, bet sąskaitos už šildymą išlieka aukštos. Renovacija padeda sumažinti šildymo sąskaitas, palaikyti komfortišką temperatūrą bute, pagerina gyvenimo kokybę, taip pat pasikeičia daugiabučio estetinis vaizdas, sumažėja jo poveikis gamtai.

Nuo ko priklauso daugiabučio energinis efektyvumas?

Energiniam naudingumui didžiausią įtaką turi sienų, langų, stogo, perdangų virš grunto, durų ir kitų atitvarų šilumos pralaidumas. Didžiausi energijos nuostoliai patiriami šilumai išeinant per atitvaras, todėl joms, vertinant energinį naudingumą, ir skiriamas didžiausias dėmesys. Taip pat didelę įtaką turi ir inžinerinės – šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos. Šiuos pastato duomenis reikia įvertinti norint efektyviai įgyvendinti projektinius daugiabučio atnaujinimo sprendimus – apšiltinant sienas, keičiant langus, atnaujinant šildymo ir vėdinimo sistemas ar įgyvendinant viso namo renovaciją.

Kiek padidėja daugiabučio energinis efektyvumas po renovacijos?

Kiekvienam renovuotam daugiabučiui keliamas reikalavimas pasiekti ne mažesnę nei C pastato energinio naudingumo klasę ir sutaupyti bent 40 proc. energijos sąnaudų. Vien įgyvendinus tokias priemones, kaip sienų, stogo šiltinimas, langų keitimas ir šildymo sistemų sutvarkymas, įmanoma sutaupyti 50–60 proc. energijos.

Kaip inicijuoti daugiabučio renovaciją?

Daugiabučių atnaujinimo programa yra įgyvendinama daugiabučių namų bendrijų pirmininkų ar administratorių arba savivaldybių iniciatyva. Pirmu atveju iniciatyva kyla iš apačios – norą atnaujinti daugiabutį turi išreikšti patys gyventojai, o iniciatyvos turi imtis bendrijos pirmininkas, daugiabučio namo administratorius ar administruojanti įmonė. Antruoju atveju, atitinkamos savivaldybės savo iniciatyva atrenka daugiausia energijos vartojančius daugiabučius namus ir paskiria programos administratorius – jie ir įgyvendina renovacijos procesą. Norint pradėti renovacijos procesą, pirmiausia turi būti sušauktas daugiabučio gyventojų susirinkimas, kuriame 55 proc. butų savininkų turi jam pritarti.

Kokią paramą teikia valstybė?

Dalinai (30 proc.) valstybė kompensuoja butų savininkų investicijas į daugiabučio atnaujinimą. Papildomus 20 proc. valstybė kompensuoja įsirengus tik tam tikras išskirtines priemones, pvz., modernizuojant neautomatizuotą šilumos punktą, įrengus balansinius ventilius ant stovų ir kita. Šimtaprocentinę kompensaciją valstybė suteikia atnaujinimo projekto parengimui, visiškai padengiamos ir projekto administravimo bei statybos techninės priežiūros išlaidos. Nepasiturintys gyventojai taip pat gauna kompensaciją renovacijos išlaidoms. Taip pat renovacijos kreditui suteikiamos sąlygos yra kur kas geresnės, nei įprastos paskolos – penkerius metus nuo pirmojo išmokėjimo mokamos metinės lengvatinės palūkanos, kurios siekia 3 proc.

Kokias priemones galima įgyvendinti daugiabučio renovacijos metu?

Galima pertvarkyti ar pakeisti šildymo ir karšto vandens sistemas, įrengti atsinaujinančius energijos šaltinius (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai), butuose ir kitose patalpose įrengti individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemas ir (ar) termostatinius ventilius, įrengti ar pertvarkyti ventiliacijos ir rekuperacijos sistemas, apšiltinti stogą, fasadą ir t. t.

Daugiabučių modernizavimo programos Prienų rajono savivaldybės teritorijoje administratoriumi yra paskirtas UAB „Prienų butų ūkis“. Norintieji atnaujinti daugiabutį gyvenamąjį namą turėtų kreiptis į savo namo administratorių arba į seniūniją (jeigu namas administratoriaus neturi).

Kontaktinis UAB „Prienų butų ūkis“ tel. (8 319) 53 132.

Informaciją parengė Prienų r. savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius

Komentarai

komentarai