Būtinosios procedūros grįžus iš užsienio

0
990

1.    Kaip galima atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją?

Valstybės sienos kirtimas vykdomas per tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus: automobilių kelių, geležinkelio, oro uostų, jūrų uostų. Sienos kirtimas vykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarime N. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nurodytuose sienos perėjimo punktuose: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/deaf8694663011eaa02cacf2a861120c/asr

2.    Kokie privalomi veiksmai atvykus į Lietuvos Respublikos teritoriją iš užsienio?

Asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija nuo grįžimo į Lietuvą dienos bei ne vėliau kaip per 48 val. nuo Lietuvos sienos kirtimo bet kuriame mobiliame punkte privalu atlikti covid-19 ligos tyrimą, užsiregistruojant tel. numeriu 1808.  

Nesilaikant Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų dėl izoliavimo, asmeniui yra taikoma: administracinė atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnį; baudžiamoji atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277 straipsnį, priklausomai nuo padarinių.

Izoliacija netaikoma:

Užsienio šalių piliečiams:
1.    Lenkijos Respublikos piliečiams ir šioje valstybėje teisėtai gyvenantiems asmenims, grįžusiems ar atvykusiems darbo, verslo ar studijų reikalais.
2.    Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos piliečiams bei šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš Estijos Respublikos ar Latvijos Respublikos, kai  buvo keliaujama tik Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje.

Lietuvos Respublikos piliečiams:
1.    Lietuvos Respublikos piliečiams, grįžusiems ar atvykusiems iš Lenkijos Respublikos, kai buvo vykstama darbo, verslo ar studijų reikalais ir buvo keliaujama tik Lenkijos Respublikoje;
2.    Lietuvos Respublikos piliečiams bei šioje valstybėje teisėtai gyvenantiems asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš Estijos Respublikos ar Latvijos Respublikos, kai  buvo keliaujama tik Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje.

Tam tikrų profesijų atstovams:
1.    sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems teikti transplantacijos paslaugų,
2.    žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu,
3.    oficialių delegacijų nariams, diplomatams, specialiesiems kurjeriams, dirbantiems tranzitiniuose traukiniuose;
4.    ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų.

3.    Kada ir kaip galima gauti leidimą palikti izoliavimosi vietą?
Jūs galite kreiptis į NVSC, norėdami gauti leidimą palikti izoliavimosi vietą, esant šioms aplinkybėms :
1.    organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir / arba dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje / laidotuvėse (tik sąlytį turėjusiems asmenims);
2.    nuvykti į mobilųjį punktą tepinėlio iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui;
3.    jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių turi pakeisti izoliacijos vietą;
4.    užsieniečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką darbo, verslo ar studijų reikalais, kuriems privaloma 14 dienų izoliacija, leidimas nuvykti į darbo, studijų ar kitą, verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą.

Norint gauti leidimą palikti izoliavimosi vietą, galima kreiptis el. paštu info@nvsc.lt ir pateikti motyvuotą prašymą arba užpildyti prašymą NVSC interneto svetainėje: https://nvsc.lrv.lt/lt/epidemiologiniu-tyrimu-rezultatai-ir-kita-svarbi-informacija-1/leid-pal

4.    Kokios procedūros vykdomos patekimo į šalį punktuose (procedūrų eiliškumas gali skirtis)?

1.    Keliautojams išduodamos medicininės kaukės (jei jų neturi ar pageidauja pasikeisti).
2.    Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patikra.
3.    Organizuojama išankstinė keliautojų elektroninė registracija, užpildant elektroninę formą:
a.    Forma į Lietuvos oro uostus lėktuvu atvykusiems asmenims: keleiviams.nvsc.lt
b.    sausumos transportu atvykusiems tolimųjų reisų vairuotojams: vezejams.nvsc.lt
   Jeigu elektroninė forma nebuvo užpildyta, atvykus pildomos popierinės registracijos formos.
4.    Asmenys informuojami apie būtinybę per 48 val. atlikti laboratorinį tyrimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), užsiregistruojant numeriu 1808.
5.    Lietuvos oro uostuose nuskaitomi elektroninę formą užpildžiusių keliautojų QR kodai, vykdomas patikrinimas dėl COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų (matuojama temperatūra, vykdoma apklausa). Grįžusių ar atvykusių Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos piliečių bei šiose valstybėse teisėtai gyvenančių asmenų, kai buvo keliaujama tik Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ar Lietuvos Respublikoje simptomų vertinimas nėra vykdomas.
6.    Jei simptomų nėra, asmenims pateikiami klausimai apie izoliavimosi vietą bei nuvykimo į ją būdą, teikiamos konsultacijos. Jei asmeniui nėra reikalinga izoliacija savivaldybės patalpose ar savivaldybės transportas, jis gali vykti namo (gali pasiimti artimieji arba savo/nuomotu automobiliu, užtikrinant apsaugos priemonių naudojimą; draudžiama vykti viešuoju transportu, taksi ar naudojantis pavežėjų paslaugomis).

5. Kas vyksta, jei nustatoma temperatūra ar kiti COVID-19 ligai būdingi simptomai?
1. Nustačius tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems ekipažų ar įgulų nariams, kurie vykdo tarptautinius komercinius vežimus bet kokios rūšies transporto priemonėmis, COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos privalo į Lietuvos Respublikos teritoriją šių asmenų neįleisti, išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius ir asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.
2. Nustačius simptomus Lietuvos Respublikos piliečiams ar teisę Lietuvoje gyventi turintiems asmenims, iškviečiama GMP ir jie transportuojami į asmens sveikatos priežiūros įstaigas.

6. Ar gavus neigiamą tyrimo rezultatą vis tiek privaloma izoliuotis 14 dienų nuo grįžimo į Lietuvą dienos?
   Taip, izoliacija privalo būti taikoma 14 dienų, nepaisant laboratorinio tyrimo rezultato. 14 dienų – tai maksimalus inkubacinis periodas, kurio pradžioje gali nepasireikšti būdingi simptomai ir nosiaryklėje gali nesusidaryti pakankama viruso koncentracija. Bėgant laikui, virusas gali daugintis ir laboratorinių tyrimų rezultatas gali būti teigiamas, tad būtina izoliuotis ir stebėti savo sveikatos būklę 14 dienų.

7. Kaip pasiruošti atvykimui į Lietuvą, jei atvykstu ne iš Latvijos, Estijos ar Lenkijos (darbo ar mokslo tikslais)?
1.    Užpildyti elektroninę formą:
a.    Forma į Lietuvos oro uostus lėktuvu atvykusiems asmenims: keleiviams.nvsc.lt
b.    sausumos transportu atvykusiems tolimųjų reisų vairuotojams: vezejams.nvsc.lt
2.  Pasirūpinti tinkama izoliavimosi vieta: grįžęs iš užsienio asmuo turi būti izoliuotas atskirame bute / name ar gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte su atskiru sanitariniu mazgu. Kartu su grįžusiais iš užsienio valstybės asmenimis izoliavimo metu negali gyventi kiti sveiki asmenys
3.    Pasirūpinti transportu (jei asmuo turi kur izoliuotis): negalima naudotis viešuoju transportu, taksi ar pavežėjų paslaugomis. Jei asmuo yra užsakęs transportą, patekimo į šalį punkte turi parodyti įrodančius dokumentus.
4.    Jei asmuo neturi tinkamos izoliavimosi vietos ar transporto nuvykimui į izoliavimosi vietą, jam rekomenduojama dar prieš kelionę kreiptis į savivaldybę, kurioje asmuo yra registruotas. Savivaldybių kontaktai: koronastop.lrv.lt/lt/kontaktai

Informacija dėl sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybių, izoliavimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybių, izoliavimo“ pakeitimo.

 

 

Komentarai

komentarai