Būsto pritaikymas yra viena iš pagalbos priemonių neįgaliesiems

0
1007

Namų aplinka, gyvenimo sąlygos yra vienas iš žmogaus gyvenimo kokybės rodiklių. Ypač neįgaliajam, kuris dėl judėjimo sunkumų ir ribotų galimybių negali tinkamai pasirūpinti savimi. Nemokamas būsto pritaikymas yra viena iš pagalbų, kurios sulaukia besikreipiantieji į Savivaldybę.

Anot Prienų r. savivaldybės mero A. Vaicekausko, neturėjimas galimybės savarankiškai gyventi ir pasirūpinti savo fiziniais poreikiais visiškai įkalina neįgaliuosius namuose: „Sveikas žmogus gali laisvai judėti, bendrauti su aplinkiniais, o negalios paliestas žmogus dažnai be aplinkinių pagalbos negali pasirūpinti savimi. Arba neturi tam sąlygų.“ Meras pasidžiaugė, kad, pasinaudojant valstybės ir savivaldybės parama, kiekvienais metais stengiamasi pagerinti sąlygas apie dešimčiai neįgaliųjų.

2020 m. Prienų r. savivaldybei būstams pritaikyti valstybė skyrė beveik 35 700 eurų, dar 40 pr. iš savo biudžeto prisidėjo Savivaldybė. Atsižvelgiant į neįgaliųjų poreikius, dažniausiai yra pritaikomi sanitariniai mazgai, vonių vietoje įrengiami dušai, platinamos durų angos. Šiuo metu pritaikytas būstas neįgaliajam, gyvenančiam Jiezno seniūnijos Kiškeliškių kaime, dar du baigiami – Šilavoto seniūnijos Klebiškio kaime, Išlaužo seniūnijos Šiauliškių kaime. Iki šių metų pabaigos savivaldybėje bus pritaikyti 8 būstai suaugusiems neįgaliesiems ir vienas vaikui su sunkia negalia. Prienų mieste bus pritaikyti 3 būstai, likusieji – seniūnijose.

Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė pasidžiaugė, kad ir atokesniuose rajono kampeliuose gyvenantys žmonės su negalia yra nepamirštami. „Be abejo, gal ne visus sužiūrime, ne visi drįsta kreiptis. Raginčiau ir kaimynus, žinančius apie tokių žmonių sunkias gyvenimo sąlygas, taip pat socialinius darbuotojus padrąsinti ir paskatinti neįgaliuosius kreiptis dėl būsto pritaikymo į Savivaldybę“, – kvietė administracijos vadovė.

Norint pritaikyti būstą, reikia kreiptis į Savivaldybės administraciją, kurios sudaryta komisija nustato būsto pritaikymo poreikį. Valstybės biudžeto lėšų paskirstymą savivaldybėms koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai