Būsimų priešmokyklinukų ir pirmokų tėvelių dėmesiui

0
783

Nuo balandžio 1 d. galima teikti prašymus priimti mokytis į priešmokyklinio ugdymo grupes ir 1 klases. Prienų mieste priešmokyklinio ugdymo grupės formuojamos „Gintarėlio“, „Pasakos“ (grupė specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams) lopšeliuose-darželiuose, „Ąžuolo“ progimnazijoje bei „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas yra privalomas vaikams, gimusiems 2017 m. sausio–gruodžio mėnesiais.
Priešmokyklinis ugdymas nėra privalomas, bet gali būti teikiamas vaikams, gimusiems:
2018 m. sausio–balandžio 30 d. (tėvų prašymu);
2018 m. gegužės – rugsėjo 1 d. (švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius bei pažangą Prienų švietimo pagalbos tarnyboje).

Pirmos klasės Prienų mieste komplektuojamos „Ąžuolo“ progimnazijoje ir „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje. Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau.

Priėmimas į Prienų miesto ugdymo įstaigas yra vykdomas ir elektroniniu būdu. Tėveliai turi užpildyti prašymą, jį atspausdinti, pasirašyti, nuskenuoti arba nufotografuoti ir kartu su vaiko gimimo liudijimo (ar paso) kopija atsiųsti el. paštu priemimas@prienai.lt

Prašymo formą rasite paspaudę nuorodas:

Prašymas dėl priėmimo į pirmą klasę

Prašymas ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Prienų r. savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Komentarai

komentarai