Bendruomenių projektai – aplinkos ir žmonių gyvenimo kokybei gerinti

0
1126

Vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A3-319 patvirtintu Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašu, šiais metais paskirtas finansavimas Prienų rajono savivaldybės Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Pakuonio, Prienų, Naujosios Ūtos, Stakliškių, Šilavoto ir Veiverių seniūnijose veikiančioms bendruomeninėms organizacijoms. Finansavimas paskirtas atsižvelgiant į sprendimus, priimtus išplėstinėse seniūnaičių sueigose.

Pažymėtina, kad vienai seniūnijai skiriama ne mažiau kaip 500 Eur, o likusi dalis – proporcingai pagal jose gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių.

Projektus įgyvendina bendruomenės, puoselėjančios savo krašto gerovę, siekiančios jį padaryti dar patrauklesnį, geresnį gyventi ir leisti laisvalaikį. Prienuose jau matyti pirmieji tokių projektų rezultatai – Revuonos ir Beržyno parkuose atsirado teniso stalai, jie įrengti Paprienės bendruomenės laimėto projekto „Sportas vienija ir artina“ lėšomis. Tokie stacionarūs lauko teniso stalai bus sumontuoti 6 Prienų seniūnijos erdvėse: be paminėtų vietų, taip pat Dvariuko mikrorajone, Paprienėje, Strielčiuose ir Alksniakiemyje. Darbus atlieka įmonė „Traida“ ir bendruomenės savanoriai.

Bendruomeniniai projektai įgyvendinami arba jau įgyvendinti ir kitose seniūnijose. Prie projektų, kurie buvo skirti infrastruktūrai gerinti, įgyvendinimo prisidėjo ir Prienų r. savivaldybė. Todėl dauguma bendruomenių rengė projektus, kurių tikslas – atnaujinti viešąsias erdves, padaryti jas patrauklias ir reikalingas visuomenei.

Kaimo bendruomenė „Balbieriškis“ planavo atnaujinti viešąją erdvę Balbieriškio parke – įrengti vaikų žaidimų aikštelę bei įsigyti tentą-užuolaidą lauko scenai, Išlaužo sen. kaimų bendruomenė skyrė lėšas Išlaužo parko poilsinei zonai atnaujinti, Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė – aplinkai prie seniūnijos administracinio pastato atnaujinti, Stakliškių seniūnijos Vyšniūnų bendruomenė – Stakliškių Liepų gatvės aikštei sutvarkyti, Pakuonio krašto bendruomenė – viešajai erdvei Aušros gatvėje sutvarkyti ir pritaikyti gyventojų poreikiams. Šilavoto seniūnijos bendruomenė „Jiestrakis“ pasirūpino, kad būtų sutvarkyta erdvė ties įvažiavimu į Šilavotą, atnaujintas koplytstulpis ir kt. Jiezno kraštiečių bendruomenės tikslas – artėjant didžiosioms metų šventėms papuošti savo aplinką: įsigyti medžiagų ir su vietos menininkų pagalba gaminti kalėdines gatvių apšvietimo dekoracijas.

Veiverių seniūnijos bendruomenės centras laimėjo projektą, skirtą bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir žmonių gyvenimo kokybei gerinti. Bendruomenė numačiusi senjorus mokyti kompiuterinio raštingumo, suskaitmeninti istorinę dokumentinę medžiagą apie reikšmingus Veiverių krašto įvykius bei įdomias asmenybes, lankytinas vietas, sukurti QR KODĄ (dvimatis brūkšninis kodas, nuskaitomas specialios aplikacijos, įrašytos į mobilųjį telefoną, su jame užkoduotais ilgais internetiniais resursais ir adresais bei nuorodomis).

Daugiau informacijos apie priemones bendruomeninei veiklai stiprinti, lėšų paskirstymą ir kitas aktualijas – Savivaldybės interneto svetainėje.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai