„Ąžuolo“ progimnazija vysto sveikatą stiprinančios mokyklos veiklas

0
1642

Prienų „Ąžuolo“ progimnazija turi sveikatą stiprinančios mokyklos statusą ir savo veiklą šia linkme plėtoja jau šešerius metus. Džiaugiamės, kad parengtą ilgalaikę programą ,,Sveiko gyvenimo kelyje“ galime įgyvendinti integruotai vykdant projektines veiklas.

Tokia galimybė progimnazijai atsirado laimėjus finansavimą „Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA219) bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektui „Young Europeans Active and Healthy – Y.E.A.H“. Projektas, kurio metu bus nagrinėjamos dvi temos SPORTAS ir MITYBA, suteikia galimybę draugiškų ir prasmingų santykių su Europos šalių mokyklomis – projekto partnerėmis kūrimui ir  motyvuoja mokinius sveikai gyvensenai.

Spalio 1-6 d. organizuotas įžanginis projekto partnerių mokyklų atstovų susitikimas koordinuojančioje projektą Liublino (Lenkija) mokykloje. Savaitę trukusiame susitikime  aptarti projekto tikslai, pasidalintos veiklos, suderintas mobilumų grafikas, parengtas veiklų planas.

Gruodžio 10–16 d. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje įvyko antrasis šio projekto dalyvių susitikimas. Į Prienus atvyko po 3 mokinius ir 2 mokytojus iš Lenkijos, Ispanijos, Portugalijos, Rumunijos ir Latvijos šalių mokyklų. Susitikimo veiklose dalyvavo ir 17 mokinių iš „Ąžuolo“ progimnazijos, o vienuolikos mokinių šeimos projekto veiklų savaitę buvo apgyvendinę atvykusius mokinius savo namuose.

Įgyvendindama susitikimo temą apie olimpines sporto šakas progimnazija parengė turiningą projekto veiklų programą, kuri buvo pradėta pirmadienį, pirmąją susitikimo dieną. Inscenizuota Olimpinių žaidynių atidarymo ceremonija, panaudojant ir būtinus tradicinius elementus: himno giedojimą, olimpinės ugnies iškilmingą įnešimą ir uždegimą, atskirų šalių delegacijų pristatymą.

Savaitės veiklų metu buvo sudaryta galimybė pristatyti sportinį gyvenimą savosiose mokyklose visų šalių komandoms demonstruojant pasirengtose pateiktyse svarbiausius sportinių veiklų momentus. Progimnazijos mokiniai ne tik pristatė, bet ir įtraukė atvykusius projekto svečius į organizuojamas aktyviąsias pertraukas, o kūno kultūros mokytojai sumaniai organizavo sportines veiklas, visus dalyvius įtraukdami net ir į senovės Graikijos olimpines rungtis. Visų dalyvių žinios apie olimpinį judėjimą, jo istoriją buvo patikrintos organizuoto interaktyvaus klausimyno metu. Svečiai, padedami dailės mokytojos, savo rankomis pasigamino suvenyrus iš spalvotos vilnos. Kiekvienas nusivėlė olimpiniais žiedais papuoštą simbolinę olimpinę vėliavą.

Organizuota išvyka į Kauną ir jos metu aplankytas olimpinis muziejus buvo puiki proga projekto svečiams pristatyti savos šalies sporto paveldą, olimpinius, europinius ir pasaulinius sportinius pasiekimus. 

Sportinių veiklų, fizinio aktyvumo populiarinimas mokykloje per vykdomo „Erasmus+“ projekto veiklas – puiki galimybė tiesiogiai įtraukti mokinius, suaktyvinti juos, praplėsti jų žinias ir paveikiai formuoti teisingą požiūrį į sveiką gyvenimo būdą, paskatinti rūpinimąsi savo sveikata.       

Mes, progimnazijos administracija, džiaugiamės, kad vis labiau tampančią aktualia mokykloms mokinių fizinės sveikatos problemą bandome spręsti kartu  su kitų Europos šalių mokyklų komandomis, susipažindami ir apsikeisdami darbo patirtimis bei mokydamiesi vieni iš kitų.

„Ąžuolo“ progimnazijos informacija

Komentarai

komentarai