Administracijos vadovų pasitarimas su Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistais

0
1647

Lapkričio 6 d. Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė ir direktorės pavaduotojas Algis Marcinkevičius surengė pasitarimą su Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistais. Pasitarime buvo aptartos skyriaus ir administracijos bendro darbo gairės įgyvendinant Savivaldybės administracijai bei Socialinės paramos ir sveikatos skyriui keliamus tikslus, pasidalinta abipusiais lūkesčiais.

Socialinės paramos ir sveikatos skyrius administruoja ir organizuoja platų spektrą veiklų: socialinių paslaugų teikimą, paslaugų teikėjų veiklą, analizuoja ir prognozuoja socialinės paramos poreikį rajone, ruošia socialinės globos programas, rūpinasi neįgaliųjų socialinės integracijos programomis, organizuoja būsto pritaikymo neįgaliesiems veiklą, užtikrina koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą ir kt.

Administracijos direktorė J. Zailskienė pabrėžė, kad skyriaus darbas formuojant socialinės paramos ir sveikatos paslaugų bei tarpinstitucinės veiklos politiką Savivaldybėje yra labai svarbus, nuo specialistų darbo, jų profesionalumo labai priklauso Savivaldybės ir jos koordinuojamų įstaigų veiklos sėkmė. Kaip pažymėjo direktorė, skyriaus specialistai yra daugiausiai bendraujantys su gyventojais, labiausiai socialiai pažeidžiamomis grupėmis, todėl gebėjimas bendrauti, atpažinti ir valdyti emocijas, išlaikyti pagarbų tarpusavio santykį yra yra labai svarbios specialistui savybės. Administracijos vadovai sutiko, kad specialistams reikia ne tik kvalifikacijos kėlimo, bet ir psichologinio pobūdžio seminarų bei mokymų.

Pasitarime taip pat aptarti specialistų funkcijų, darbo kultūros, socialinių būstų administravimo seniūnijose bei glaudesnio bendradarbiavimo su seniūnijų socialiniais darbuotojais klausimai.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai