Skriaudžių kaimo bendruomenė išsirinko naują valdybą

0
2800

SBirželio 10 d. įvyko pirmasis naujai išrinktos Skriaudžių kaimo bendruomenės valdybos posėdis.

2015-2018 m. kadencijai į Valdybą išrinkti nariai – Vilma Pučkienė, Kristina Šaškevičienė, Virginija Naudžiūtė, Vaidas Mitrikevičius bei svečių teisėmis dalyvavusios Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Virginija Mitrikevičienė, o taip pat Bendruomenės finansus savanoriškai pagrindais sutikusi tvarkyti, buhalterė Loreta Krušinskienė.

Aptarti klausimai susiję su: 1. Tradicinės Joninių šventės organizavimu; 2. Nario mokesčio skolų surinkimo tvarka; 3. Paramos paieška Skriaudžių ansamblio „Kanklės“ kelionei į Nidoje vyksiantį tarptautinį folkloro festivalį; 4. Atsakomybių už Visuotinio susirinkimo patvirtintų veiklos sričių įgyvendinimą pasiskirstymu.

Susirinkimui vadovavo naujai išrinkta Bendruomenės pirmininkė Raminta Vyšniauskaitė-Grėbliauskienė, kvietusi visus Valdybos narius aktyviai įsijungti į darbą ir, nors šios pareigos atliekamos visuomeniniais pagrindais.

Skriaudžių kaimo bendruomenės informacija

Komentarai

komentarai