2015 metų liepos mėnuo Prienų r. savivaldybėje

0
1687

2Prienų r. savivaldybės Įvaizdžio grupė svarstė gyventojų pasiūlytas automobilių žiedinės sankryžos, esančios prie degalinės „Lukoil“ kelyje Kaunas–Prienai–Alytus, akcento idėjas. Balsuoti pateikti 3 variantai, laimėjo bendra idėja „Sklandytuvas-Prienai“. Ruošiamos sąlygos šios idėjos įgyvendinimo konkursui.

Liepos 2 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas dalyvavo Regioninės plėtros departamento prie VRM Kauno apskrities skyriuje vykusiame Kauno regiono savivaldybių merų darbo grupės posėdyje, kuriame buvo sprendžiami klausimai, susiję su 2014–2020 m. ES finansavimo laikotarpio investicijomis ir regioninių projektų įgyvendinimu.

Liepos 4 d. vyko Naujosios Ūtos seniūnijos vasaros šventė „Šalis ta Lietuva vadinas“, skirta Lietuvos valstybės dienai.

Liepos 6 d. Paprienėje, prie paminklo, skirto Lietuvos 1000-mečiui paminėti, susirinkęs gausus būrys prieniškių dalyvavo akcijoje „Tautiška giesmė aplink pasaulį“. Taip pat „Tautišką giesmę“ giedojo ir Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Stakliškių ir Veiverių seniūnijų bendruomenės.

Liepos 10 d. Prienų r. Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centre lankėsi Ministro pirmininko patarėjas Antanas Vinkus. Vizito metu su Prienų r. savivaldybės meru A. Vaicekausku ir Jiezno PSPC direktoriumi P. Rimkumi aptarė esančias problemas, ateities perspektyvas, svarstė renovacijos galimybes. Visi apžiūrėjo slaugos ligoninę, pabendravo su pacientais.

Liepos 14 d. Prienų r. savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo naujai paskirta lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė. Ją lydėjo patarėjas viešiesiems ryšiams Valdas Dambrava, patarėjas teisės klausimais Vytis Muliuolis. Tarnybos atstovai paaiškino, kaip suformuluoti darbo skelbimą, kad jis nepažeistų įstatymų, atkreipė dėmesį į galimas klaidas komercinėje, socialinėje ir politinėje reklamoje.1

Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus įsakymu Erasmus+ strateginės partnerystės  projektui „Geras mokymas pažadina mokymąsi“ skirta  95 686 eurų dotacija. Šiais metais Lietuvoje finansuoti tik 7 tokie projektai. Šį projektą parengė ir koordinuoja  Prienų rajono savivaldybės  administracijos Švietimo skyrius, projekto partneriai – Italijos Sassari savivaldybė. Projektą vykdys visos Prienų miesto švietimo įstaigos: „Žiburio“ gimnazija, „Ąžuolo“ progimnazija, „Revuonos“ pagrindinė mokykla, Švietimo centras ir Pedagoginė psichologinė tarnyba.

Liepos 16 d. Kaune vyko Prienų r. savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko ir Kauno r. savivaldybės mero Valerijaus Makūno susitikimas. Merai sprendė aktualias transporto problemas. Prienų r. savivaldybės mero paprašytas V. Makūnas pažadėjo, kad autobusų maršrutas Kaunas–Piliuona bus pratęstas iki Pakuonio, nes tai labai aktualu pakuoniškiams.

Liepos 17–19 dienomis vyko Balbieriškio seniūnijos vasaros šventė „Prie Ringio ir Peršėkės“.

Prienų rajono savivaldybės administracija pateikė projekto „Tradicinių amatų centro Prienuose plėtra, II etapas“ paraišką paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“. Projekto esmė – tradicinių amatų centro, sujungsiančio skirtingas tradicinio meno rūšis, plėtra. Pagrindinis projekto tikslas – išsaugoti kultūrinį paveldą, puoselėti ir populiarinti tradicinius amatus, didinti tautodailininkų ir tradicinių amatų sričių skaičių.

Liepos 23 d. Išlaužo seniūnijoje vyko kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus rekonstravimo SP viešinimas, kurio iniciatorius Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Liepos 24 d. Prienų r. savivaldybėje vyko susirinkimas dėl kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė rekonstravimo darbų.

Liepos 24–26  dienomis vyko tradicinė Veiverių seniūnijos vasaros šventė Oninės.

Parengti Kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatai. Finansinė parama bus teikiama konkurso „Metų ūkis“  nugalėtojų apdovanojimams (iki 1000 eurų), ūkininkų šventėms ir renginiams (iki 1000 eurų), gaisro ar nelaimės atveju (iki 1000 eurų), palūkanoms už investicinius kreditus ir žemei įsigyti kompensuoti (iki 50 procentų), kooperatyvų steigimo ir juridinių konsultacijų žemdirbių kooperacijos klausimais išlaidoms kompensuoti.

Liepos 27 d. vyko Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos-specialiojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Liepos 30 d. vyko Prienų r. savivaldybės tarybos posėdis.

Pradėti vaikų žaidimų aikštelės Prienuose (prie Tyliosios gatvės) įrengimo darbai.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai