Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis

0
1919

12015 m. balandžio 30 d. vyko Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jame buvo svarstomi 37 klausimai (4 papildomi).

Artūras Buitkus, Visuomeninio rinkimų komiteto „Nepriklausomų kandidatų sąrašas Prienų kraštas“ narys, tapo tarybos nariu (adminstracijos direktoriumi tapęs Egidijus Visockas atsisakė tarybos nario mandato).

Rima Zablackienė tapo administracijos direktoriaus pavaduotoja.

Sudarytos 7 frakcijos

1. LSDP (A.Vaicekauskas, A.Banišauskas, A.Bajorienė, V.Bujanauskas, H.Radvilavičius, A. Šidlauskas);

2. „Jungtinė“ (A.Kederys, A.Marcinkevičius, V.Martinaitis, R.Zablackienė);

3. „Prienų kraštas“ (A.Buitkus, R.Ivanauskienė, R.Keturakienė);

4. „Nepriklausomų kandidatų“ (A.Vaidogas, L.Šeškuvienė, S.Garmuvienė);

5. „Už kaimo plėtrą“ (J.Vilionis, M.Butkevičius, C.Pacevičius);

6. „Naujas kelias“ (J.Krikštolaitis, M.Kleizienė, G.Bartulis);

7. „Tvarka ir teisingumas“ (L.Jakinevičienė, K.Tarasevičius, A.Deltuvienė).

Į opoziciją susibūrė šios frakcijos: „Nepriklausomų kandidatų“, „Už kaimo plėtrą“ ir „Tvarka ir teisingumas“.

Frakcija „Naujas kelias“ kol kas neprisijungė nei prie opozicijos, nei prie valdančiųjų.

Suformuoti komitetai

Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komitetas: Angelė Bajorienė, Aleksas Banišauskas, Henrikas Radvilavičius, Rima Zablackienė, Cezaras Pacevičius, Marija Kleizienė, Gintautas Bartulis.

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas: Vytas Bujanauskas, Rasa Ivanauskienė, Rita Keturakienė, Vytautas Martinaitis, Snaiguolė Garmuvienė, Kastytis Tarasevičius.
Viena vieta šiame komitete liko laisva (Arūnas Vaidogas neišrinktas nei į vieną komitetą).

Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komitetas: Algis Marcinkevičius, Artūras Buitkus, Aušra Deltuvienė, Liuda Šeškuvienė, Juozas Krikštolaitis.

Bendruomenių ir kaimo reikalų komitetas: Algirdas Kederys, Algimantas Šidlauskas, Jonas Vilionis, Martynas Butkevičius, Loreta Jakinevičienė.

Kontrolės komitetas: Arūnas Vaidogas (pirmininkas), Vytas Bujanauskas (pirmininko pavaduotojas), Vytautas Martinaitis, Artūras Buitkus, Martynas Butkevičius, Kastytis Tarasevičius, Juozas Krikštolaitis.

Į Kauno regiono plėtros tarybą deleguoti – Alvydas Vaicekauskas ir Algis Marcinkevičius.

Ritą Keturakienę Prienų rajono savivaldybės taryba delegavo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.

„Gera Prienuose“

Komentarai

komentarai