„100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“ – Nijolė Šervenikaitė

0
4592

Nijolė Šervenikaitė – mokytoja, aktyvi šalies švietimo renginių, projektų dalyvė, lietuvių literatūros vadovėlių IX-XII klasei autorė ir bendraautorė.

Gimė Prienų rajone, Ašmintos kaime. 1981 m. baigusi Vilniaus pedagoginį institutą grįžo dirbti į Prienų I-ąją vidurinę mokyklą, kur, su pertraukomis, dirba iki šiol.

Pagrindiniai mokytojos principai – atidus įsižiūrėjimas į mokinį, gyvas, ne formalus bendravimas su mokiniais ir bendradarbiavimas su kolegomis, nuolatinis tobulėjimas – yra jos darbo sėkmė.

Mokytoja stengiasi suprasti kiekvieno mokinio būdą ir poreikius, į savo darbą įtraukia ir kitų dalykų mokytojus, stengiasi kuo geriau išnaudoti netradicines mokymo aplinkas. Per mokytojos vykdomas lietuvių kalbos pamokas mokiniai kartu su gimnazijos psichologe, istorijos, kūno kultūros, pilietiškumo ugdymo, dailės mokytojais svarsto aktualias šiems laikams problemas kartu nusikeldami į Antikos, viduramžių, Baroko laikus.

Mokiniams smagu ir įdomu dalyvauti netradicinėse pamokose, vykstančiose Vilniaus knygų mugėje, Lietuvių kalbos institute, Lituanistikos židinyje Vilniuje, stebėti ir aptarti profesionalių teatrų spektaklius siejant juos su mokymo turiniu.

Prienų krašto muziejaus informacija

Komentarai

komentarai