Prienų švietimo atstovai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose Italijoje

0
1398

Kaip atrasti, skatinti ir motyvuoti talentingus vaikus? Kuo skiriasi pažangus mokinys nuo ypač talentingo? Kaip padėti mokiniams atrasti savo stiprybes ir investuoti į jų auginimą? Kokių konkrečių veiksmų turėtų imtis mokytojai, tėvai, draugai, kad padėtų mokiniams pasinaudoti savo stiprybėmis asmeniniame ir akademiniame gyvenime? Kaip suplanuoti pagrįstas akademines, asmenines ar emocines intervencijas ugdymo(si) procese?

Šias temas kartu su dalyviais iš Ispanijos, Kipro, Kroatijos, Vengrijos gvildena Balbieriškio, Išlaužo, „Revuonos“, Skriaudžių, Šilavoto, Naujosios Ūtos pagrindinių mokyklų, „Ąžuolo“ progimnazijos, Stakliškių, „Žiburio“, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijų ir Švietimo skyriaus komanda, birželio 19–23 dienomis dalyvaujanti kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Identify the Hidden Talent in Your Classroom“ Palerme (Italija).

Mokymus organizuoja DOREA švietimo institutas, tai jau ketvirtieji Švietimo skyriaus ir Prienų rajono mokyklų įgyvendinamo Erasmus+ programos KA1 projekto Nr. 2016-1-LT01-KA101-023077 „Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas“ mokymai.

Prienų r. savivaldybės Švietimo skyriaus informacija

Komentarai

komentarai