Išrinkti jaunimo organizacijų atstovai į Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą

0
2351

2019 m. birželio 6 d. įvyko jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių/studentų savivaldų, veikiančių rajono savivaldybės teritorijoje, atstovų visuotinis susirinkimas, kuriame buvo išrinkti 4 jaunimo atstovai į Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.

Sprendžiamojo balso teisę turėjo dešimt pateikusių pageidavimą dalyvauti susirinkime jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių/studentų savivaldų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovų.

Susirinkime svečių teisėmis dalyvavo Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis ir Savivaldybės mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, kuri palinkėjo jaunimo atstovams sėkmės ir pasidžiaugė, kad jaunimo reikalų taryba yra tikrai tikslinga ir reikalinga.
Susirinkime kiekvienas kandidatas prisistatė, atsakė į pateiktus klausimus. Visi kandidatai išdėstė savo motyvaciją, kodėl jie turėtų būti išrinkti į Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.

Visuotiniame susirinkime į Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą buvo išrinkti šie kandidatai: Danielius Aldakauskas – Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos viceprezidentas, VšĮ Jaunimo organizacija „Prienai“ narys; Miglė Kulbušauskaitė – Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Prienų skyriaus pirmininkė; Kristijonas Raibužis – Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinys, Anos Frank jaunimo tinklo narys; Eglė Uleckienė – Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vedėja, Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubo narė.

Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra visuomeniniais pagrindais prie Prienų rajono savivaldybės tarybos veikianti kolegiali patariamoji institucija, padedanti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba sudaroma Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui lygybės principu iš 8 narių: 4 savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės tarybos ir 4 savivaldybės teritorijoje veikiančių savivaldybės jaunimo organizacijų atstovų (14–29 m.). Visa Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis bus tvirtinama Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. posėdyje.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai