Susitikimas su Prienų rajono seniūnais

0
1197

2019 m. spalio – lapkričio mėnesiais Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė A. Urbonienė, direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams L. Šeškuvienė, Paramos šeimai ir Socialinės globos skyrių vadovės, atvejo vadybininkės lankėsi Prienų rajono seniūnijose.

Susitikimų metu su Prienų rajono seniūnais ir seniūnijose dirbančiais specialistais buvo aptarta tarpinstitucinio bendradarbiavimo tema, išsakyti padėkos žodžiai už suteiktą pagalbą Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojams, už bendrų tikslų siekimą, sprendžiant paslaugų gavėjų problemas.

Tuo pačiu buvo įvardinti pasiekimai, sunkumai, pastebėjimai bei lūkesčiai ateities perspektyvoje. Nuoširdus ir atviras pokalbis padeda sukurti „bendrą tiltą“, kuris apjungia skirtingas nuomones, turimus išteklius, informaciją. Tikimės, jog bendro tilto kūrimo procesas su seniūnijomis niekada nenutrūks, nes tik susitelkę, kalbėdami ir palaikydami vieni kitus galime pasiekti kur kas didesnius laimėjimus.

Ž. Simanavičienė

Komentarai

komentarai