Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d.

0
1062

1Nustatytos šilumos ir karšto vandens kainos taikomos Prienų rajono vartotojams nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. Perskaičiavimai atliekami vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 3 dienos nutarimu Nr.O3-145 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Prienų energija“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. birželio 18 dienos nutarimu Nr.O3-370 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“.

UAB „Prienų energija“ informacinis pranešimas

UAB „Prienų energija“, vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 3 dienos nutarimu Nr.O3-145 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Prienų energija““, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. birželio 18 dienos nutarimu Nr.O3-370 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:

1. Šilumos kainas (su PVM): Kaina su 9 proc. PVM* Kaina su 21 proc. PVM  Mato vnt.
1.1. Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:
9,71 10,78 euro ct/kWh
1.1.1. Pastovioji dedamoji 2,04 2,26 euro ct/kWh
1.1.2. Kintamoji dedamoji 7,67 8,52 euro ct/kWh
 1.2. Dvinarės kainos dalis:
1.2.1. Pastovioji dedamoji 14,90 16,54 Eur/kW
1.2.2. Kintamoji dedamoji 7,67 8,52 euro ct/kWh
 1.3. Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:
1.3.1. Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) 1,92 Eur/mėn.
1.3.2. Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) 21,31 Eur/mėn.
1.3.3. Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį 0,24 0,27 euro ct/kWh
1.4. Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji:
-0,09 -0,10 euro ct/kWh
2. Karšto vandens kainas (su PVM): 
2.1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose:
9,21 Eur/m3
2.1.1. Pastovioji dedamoji 0,44 Eur/m3
2.1.2. Kintamoji dedamoji 8,74 Eur/m3
2.1.3. Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji 0,03 Eur/m3
2.2. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams:
9,50 Eur/m3
2.2.1. Pastovioji dedamoji 0,48 Eur/m3
2.2.2. Kintamoji dedamoji 8,98 Eur/m3
2.2.3. Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji 0,04 Eur/m3

Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.

UAB „Prienų energija“ administracijos informacija

Komentarai

komentarai