Pristatytas leidinys „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“

0
1894

Balandžio 11 d. Prienų KLC buvo pristatytas Prienų krašto muziejaus parengtas leidinys „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“. Finansinę paramą leidinio leidybai skyrė Prienų r. savivaldybė.

Sveikinimo žodį susirinkusiesiems tarė Prienų r. savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius. Vicemeras pasidžiaugė, kad esame turtingas kraštas, padėkojo leidinio sudarytojams, leidėjams ir visiems, aktyviai siūliusiems, rinkusiems iškiliausius kraštiečius. Anot jo, Prienų krašte galima rasti ne vieną tūkstantį žmonių, vertų vadintis iškiliausiais.
Apie idėją išrinkti 100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių ir išleisti leidinį papasakojo Prienų krašto muziejaus direktorė L. Batutienė. Kaip žinia, ši idėja kilo 2017 m. rudenį, dalinantis mintimis, kaip įamžinti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį.

Iniciatyva buvo paskelbta viešai, o krašto žmonės pakviesti rinkti asmenybes, kurios savo darbais garsino ir garsina Prienų kraštą, jų nuopelnai bei pasiekimai žinomi Lietuvoje bei pasaulyje, tai – mokslininkai, rašytojai, poetai, politikai, kariškiai, pasipriešinimo kovų dalyviai, mokytojai, medikai, menininkai, sportininkai ir t. t. Buvo sulaukta pasiūlymų, kad šimtuką rinktų ekspertai, tačiau muziejininkai nusprendė, kad geriausi vertintojai – žmonės. Pasiūlymus Prienų iškiliausių asmenybių šimtukui teikė įstaigos, organizacijos ir pavieniai žmonės. Savo nuomonę telefonu, elektroniniu paštu ir kitokiais būdais pareiškė 1437 respondentai. Buvo siūlomi ir pavieniai asmenys, ir iš karto visas šimtas.

Įvertinus nuomones ir buvo sudarytas 100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių sąrašas. „66 šiame sąraše esantys žmonės jau niekada apie tai nesužinos“, – sakė L. Batutienė, pakvietusi jų atminimą pagerbti tylos minute.

Muziejaus direktorė dėkojo Prienų rajono savivaldybei, finansiškai parėmusiai leidinį, taip pat „Naujojo Gėlupio“ redakcijai, viešinusiai akciją bei spausdinusiai informaciją apie visus pasiūlytus kandidatus.

Norintys leidinį galės įsigyti Prienų krašto muziejuje. Elektroninę versiją galima rasti muziejaus interneto svetainėje, skiltyje „Kraštiečiai“.

Leidinio pristatyme kalbėjo ir gražia muziejaus iniciatyva džiaugėsi garbūs svečiai, leidinio herojai: humanitarinių mokslų daktaras, tautosakininkas Kostas Algirdas Aleksynas, knygų autorius ir vienas iš leidyklos „Terra Publica“ vadovų Vytautas Kandrotas, kunigas Alfonsas Bulotas, buvusi ilgametė LPKTS Prienų skyriaus pirmininkė Dalytė Raslavičienė.

Renginyje skambėjo Jurgio Montvilos skaitomos eilės bei Prienų KLC vokalinio ansamblio „Aksomas“ dainos.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai