Prienų r. savivaldybės antrokai dalyvauja mokymo plaukti programoje

0
843

2018-2019 m. m. vykdoma programa „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2018“. Ši mokymo plaukti programa finansuojama iš valstybės biudžeto ir iš savivaldybių biudžeto. Ją įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija ir Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV, bendradarbiaudami su Lietuvos plaukimo federacija.

Nuo lapkričio 12 dienos, bendradarbiaujant su Lietuvos plaukimo federacija, VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre įgyvendinamas projektas „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2018“. Šio sporto centro baseine mokomi plaukti devynių Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklų (Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos, Prienų r. Išlaužo, Naujosios Ūtos, Šilavoto, Balbieriškio pagrindinių mokyklų, Jiezno, Stakliškių, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijų) antrokai – iš viso šimtas septyniasdešimt mokinių.

Programos dalyviai išskirstyti į grupes pagal mokyklas, o plaukimo pamokos vyksta pagal patvirtintą grafiką. Pirmasis projekto etapas truks iki gruodžio vidurio, o antrasis bus tęsiamas 2019 m. vasario-gegužės mėnesiais. Pirmojo etapo 18 pamokų bus apmokėta iš valstybės biudžeto, antrojo etapo 14 pamokų planuojama finansuoti iš Prienų r. savivaldybės biudžeto. Visų mokyklų antros klasės mokinių nuvežimo į Alytaus sporto ir rekreacijos centrą išlaidos taip pat bus padengtos iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto.

Prienų rajono mokyklų vadovai ir mokytojai džiaugiasi, kad jų mokiniai šiais metais turi galimybę mokytis plaukti. Jie pažymi, jog šio projekto nauda yra vienareikšmiškai didelė. Mokiniams smagu mokytis plaukti, nes užsiėmimai vyksta specialiame plaukimo baseine, juos veda patyrę plaukimo treneriai. Tėveliai taip pat patenkinti, nes jų vaikai ne tik išmoks plaukti, bet ir bus ugdomos jų bendrosios kompetencijos – gebėjimas padėti kitiems bei priimti pagalbą, įvertinti savo jėgas, valdyti emocijas bei jausmus ir pasitikėti savo jėgomis kryptingai siekiant tikslo.

Prienų r. savivaldybės Švietimo skyriaus informacija

Komentarai

komentarai