Prienų bendruomenės veikloms – naujos patalpos

0
2416

Prienų rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti ES fondų lėšomis iš dalies finansuojamą projektą „Bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro įkūrimas Prienuose, sukuriant užimtumo infrastruktūrą“. Siekiant pagerinti Prienų gyventojų laisvalaikio ir užimtumo paslaugų prieinamumą, nuspręsta bendruomenės veikloms pritaikyti pastatą, esantį Dariaus ir Girėno g. 4, Prienuose. Šiuo metu pastate veikia Prienų meno mokykla, tačiau ją planuojama iškelti į kitas patalpas 2019 metais.

Įgyvendinant projektą numatomos šios veiklos: pastato kapitalinis remontas, pritaikant patalpas bendruomeninėms veikloms, sklypo sutvarkymas bei reikalingų baldų įsigijimas.
Planuojama, kad atnaujintame pastate įsikurs Prienų miesto visuomeninės organizacijos. Salėje vyks įvairūs bendruomenės renginiai.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą pagerės Prienų miesto įvaizdis, išaugs Prienų miesto gyventojų saugumas, bendruomeninės bei verslo aplinkos patrauklumas, padidės vietos gyventojų, vietos bendruomenių, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo veiklos galimybės, išaugs gyventojų, vietos bendruomenių, verslo subjektų pasitikėjimas vietos valdžios institucijomis, patalpose įsikursiančios organizacijos pačios inicijuos įvairius projektus, vykdys mokymus, taip bus sudarytos sąlygos gyventojų verslumui didėti, atitinkamai ir naujoms darbo vietoms kurti.

Bendra projekto vertė – 529 333,04 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę 07.1.1-CPVA- R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“.

Šiuo metu yra atliekami pastato kapitalinio remonto projektavimo darbai. Planuojama visus darbus užbaigti iki 2020 metų pavasario.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai