Petras Aglinskas – Veiverių mokytojų seminarija

0
233
Petras Aglinskas

„Istorikų ir kolekcininkų draugija“ kartu su partneriais įgyvendino projektą – „Veiverių mokytojų seminarijos įamžinimas elektroninėje erdvėje“, kurios pagrindinis tikslas vienoje vietoje pateikti informaciją apie seminariją baigusias asmenybes (veiveriums.lt).

Esminis seminarijos nuopelnas – seminarijoje suformuotos asmenybės ženkliai prisidėjo prie modernios Lietuvos kūrimo. Pristatome seminaristus, kurie gimė arba dirbo Prienų krašte.

Petras Aglinskas gimė Girininkų kaime, Prienų rajone 1876 m.

Svarbūs biografijos faktai
1896 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją
Trejus metus mokėsi Maskvos universitete.
I pasaulinio karo metu tarnavo Rusijos kariuomenėje.
1916 m. baigė Aleksejaus karo mokyklą Maskvoje.
1918 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į atsargą prie Kauno miesto komendantūros.
1919 m. perkeltas į I brigados štabą, paskirtas komendantu, nustatytas kapitono laipsnis,
1919 m. dalyvavo kovose su bolševikais ir bermontininkais.
1920 m. perkeltas į III brigados štabą (vėliau brigada pavadinta III divizija), paskirtas intendantu.
1920 m. dalyvavo kovose su lenkais.
1922 m. suteiktas majoro laipsnis.
1923 m. paskirtas III divizijos tiekimo skyriaus viršininku.
1925 m. perkeltas į aviaciją ir paskirtas Aviacijos parko vadu.
1926 m. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.
1926 m. pačiam prašant paleistas į pėstininkų karininkų atsargą.
1928 m. dėl amžiaus paleistas į dimisiją.
1940 m. mirė Kaune, palaidotas Išlaužo kapinėse.

Apdovanojimai, įamžinimas
Apdovanotas – Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu 1932 m.

Apie Veiverių mokytojų seminariją
Veiverių mokytojų seminarija veikė nuo 1866 iki 1918 m. Tai pirmoji lietuvių mokytojų rengimo įstaiga ir vienintelė tuo metu, kurioje buvo mokoma lietuvių kalbos. Apie 100 seminaristų buvo knygnešiai. Seminariją baigė daugiau nei 1000 asmenų. Kuriantis Lietuvos kariuomenei, apie 100 baigusiųjų įstojo savanoriais į Lietuvos kariuomenę, iš kurių didžioji dalis tapo karininkais, tame tarpe pulkininkais ir generolais. Seminaristai išleido daugiau nei 70 vadovėlių mokykloms. Seminariją baigė nemažas skaičius tarpukario Lietuvos politikų (ministrai, steigiamojo seimo nariai ir t.t.).

veiveriums.lt/seminaristas/petras-aglinskas

 

Komentarai

komentarai