Kontaktai

Prienų miesto vietos veiklos grupė (Prienų miesto VVG)

Įmonės kodas:  303328343
Adresas: Revuonos g. 23, LT-59123 Prienai
Pirmininkas: Mindaugas Rukas
Tel.: 8 610 30810
El. paštas: prienumiestovvg@gmail.com

Prienų miesto VVG darbuotojų sąrašas:

Nr. Vardas, Pavardė
Pareigos
Elektroninio pašto adresas
Telefono Nr.
1. Mindaugas Rukas
Projekto vadovas
mindaugas.rukas@gmail.com
8610 30810
2. Administratoriai prienumiestovvg@gmail.com
3. Virginija Rimkovė
Projekto finansininkė
virleo@inbox.lt