Vietinės rinkliavos pakeitimai ir papildymai

0
921

Gegužės 27 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinta keletas sprendimo projektų, susijusių su vietine rinkliava, komunalinių atliekų surinkimu ir atliekų tvarkymu.

Taryba patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimus ir papildymus. Pakeistas minimalus konteinerių ištuštinimų kiekis individualiems namams, kuriems galima nustatyti tikslų plotą ir kuriuos valdantys rinkliavų mokėtojai naudojasi tik individualiam naudojimui priskirtais rūšiuojamojo surinkimo konteineriais: minimalus ištuštinimų kiekis, naudojantis 120 litrų konteineriu, liko toks pat – 17 kartų per metus, o naudojantis 240 litrų konteineriu – nuo 12 kartų sumažėjo iki 9 kartų per metus. Jei gyventojai, kurie naudojasi 240 litrų konteineriu, rinksis minimalų konteinerių ištuštinimo kiekį (9 kartus per metus), apie tai privalės informuoti UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą (toliau – Administratorius).

Papildyta, kad bankrutavusioms ir likviduotoms įmonėms bei įmonėms, laikinai sustabdžiusioms savo veiklą (iki veiklos sustabdymo sumokėjusioms mokesčius) ir kuriose jokia veikla nevykdoma, sugriuvusių pastatų savininkams (pagal Prienų r. savivaldybės administracijos atliekamos statinio apžiūros aktą), mirusiems asmenims, kai nėra paveldėtojų, Administratorius mokėjimų pranešimų nesiunčia ir jų susidariusias skolas pripažįsta beviltiškomis. Taip pat akcentuojama, kad nesumokėjus rinkliavos per nustatytą terminą rinkliavos skolininkui registruotu laišku siunčiamas įspėjimas, o nesumokėjus rinkliavos per įspėjime nustatytą terminą skolininkui rinkliava indeksuojama 1,2 karto.

Pakeitimuose atkreipiamas dėmesys į tai, kad kintamosios rinkliavos dedamosios nemoka rinkliavos mokėtojai, nesinaudojantys atliekų tvarkymo paslauga ir Administratoriaus nustatyta tvarka deklaravę, kad ne trumpiau kaip tris mėnesius nesinaudos nekilnojamojo turto objektu. Administratorius nustato deklaracijos apie nesinaudojimą nekilnojamuoju turtu teisingumą tokia tvarka:

nekilnojamojo turto savininkas ar jo įgaliotas asmuo pateikia motyvuotą prašymą, kuriame nurodomas planuojamas nekilnojamojo turto objekto nenaudojimo laikotarpis, elektros skaitiklių rodmenys nekilnojamojo turto objekto nenaudojimo pradžioje ir kiti Administratoriaus nustatyti dokumentai;

Administratorius, gavęs nurodytus dokumentus, perskaičiuoja rinkliavą išminusuodamas kintamąją rinkliavos dedamosios dalį už deklaruotą laikotarpį;

pasibaigus deklaruotam laikotarpiui nekilnojamojo turto savininkas ar jo įgaliotas asmuo pateikia Administratoriui nekilnojamojo turto objekto elektros skaitiklių rodmenis.

Deklaruojamu laikotarpiu nekilnojamojo turto objekte leidžiama sunaudoti ne daugiau kaip 5 kwh/mėn. Administratorius turi teisę patikrinti elektros skaitiklių rodmenis vietoje.

Taryba taip pat patvirtino nustatytas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatas. 100 proc. atleido nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokesčio sugriuvusių, netinkamų naudoti nekilnojamojo turto objektų savininkus. Minėti nekilnojamojo turto objektai yra nenaudojami ir juose komunalinės atliekos nesusidaro. Taip pat 100 proc. nuo vietinės rinkliavos atleisti ir asmenys, laikinai gyvenantys globos namuose ar palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Manoma, kad tai būtų perteklinis reikalavimas ir taip socialiai pažeidžiamai gyventojų grupei. Tokiems asmenims lengvata suteikiama nuo privalomų dokumentų pateikimo dienos iki dokumentų galiojimo termino pabaigos.

100 proc. nuo vietinės rinkliavos kintamosios dedamosios I ir IV metų ketvirčiais atleisti vietinės rinkliavos mokėtojai, kuriems nėra galimybės suteikti komunalinių atliekų surinkimo paslaugos dėl blogo privažiavimo. (Anksčiau, kai už surenkamas atliekas buvo atsiskaitoma vienanariu tarifu, šiems asmenims I ir IV ketvirčiais buvo taikomas 50 proc. atleidimas nuo įmokos.) Šiltuoju sezonu, kai kelių būklė pasikeis ir bus galimybė teikti paslaugą, šie rinkliavos mokėtojai savo sukauptas atliekas galės atiduoti. Minėtos lengvatos, pateikus reikalingus dokumentus, suteikiamos nuo kito mėnesio vieniems metams.

Pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai