Valstybės atkūrimo dienos iškilmės Prienuose

0
283

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirti renginiai Prienuose prasidėjo šv. Mišiomis už Lietuvos valstybę ir „Ąžuolo“ progimnazijos choro koncertu Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje, vėliau, iškilmingai eisenai atžygiavus prie LDK Kęstučio paminklo, vyko iškilmingas paminklo atstatymo 30 metų jubiliejaus paminėjimas.

Susirinkusiuosius pasveikino Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Jis džiaugėsi, kad Prienuose švenčiamos dvi šventės – Lietuvos valstybės atkūrimo diena ir Prienų simbolio LDK Kęstučio paminklo atstatymo trisdešimtmetis. Kalbėdamas jis priminė ir kraštiečio poeto Justino Marcinkevičiaus žodžius, pasakytus atstatyto paminklo atidengimo proga. Poetas tuomet sakė: „Jūs, mieli žemiečiai, atkasėte daugiau negu Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Kęstučio paminklą. Jūs atkasėte savo nepriklausomybę, laisvę, atmintį, iškėlėte jas ant Nemuno kranto, kad visi, kas važiuos ar eis pro šalį, matytų ir žinotų, jog čia gyvena žmonės, kurie iš savo tautos garbingos praeities semiasi jėgų ir stiprybės “. Meras dėkojo visiems, kurie dalyvavo to meto įvykiuose, ir ypač tiems, kas prisidėjo prie paminklo atstatymo idėjos bei darbų, linkėjo ir toliau būti tokiems vieningiems ir susitelkusiems.

Renginyje Kęstučio paminklo istoriją priminė Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja Ernesta Juodsnukytė, prisiminimais pasidalijo skulptorius Gintaras Kamarauskas, Gintautas Bartulis, Vytautas Maruškevičius, Algimantas Sakalauskas. Linkėjimus perdavė iškilmėse dėl ligos negalėjęs dalyvauti architektas, dailininkas, humanitarinių mokslų daktaras Kęstutis Lupeikis.

Valstybės atkūrimo dienos renginiai tęsėsi Laisvės aikštėje, kur, skambant Tautiškai giesmei, kurią kartu su iškilmingos ceremonijos dalyviais giedojo Prienų KLC mišrus choras „Šilas“, folkloro ansamblis „Gija“, buvo pakeltos Lietuvos valstybės ir Lietuvos istorinė vėliavos, prie Laisvės aukuro padėtos gėlės, nuaidėjo Lietuvos šaulių sąjungos Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės savanorių salvės ir skambėjo mero A. Vaicekausko sveikinimo žodžiai.

Vėliau iškilmės persikėlė į Kultūros ir laisvalaikio centrą. Čia buvo atidaryta tradicinė Prienų krašto meno kūrėjų darbų paroda, skirta Vasario 16-ajai ir Tautodailės metams. Parodoje – net 42 kūrėjų darbai.

Susirinkusiuosius pasveikino ir padėkas kūrėjams įteikė Prienų r. savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė. Ji pasidžiaugė kuriančiais žmonėmis, savo darbais džiuginančiais aplinkinius, prisidedančiais prie Prienų krašto garsinimo. Išskirtinė padėka ir sveikinimas buvo skirtas Lietuvos nacionalinio kultūros centro konkursiniame parodų cikle dalyvavusiam ir antrąja vieta organizatorių įvertintam bei mažuoju „Aukso vainiku“ apdovanotam mūsų kraštiečiui kryždirbiui Tomui Stambrauskui. Visiems parodos atidarymo dalyviams direktorė palinkėjo stiprybės, vienybės, kūrybinio įkvėpimo.

Šventinis Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas tęsėsi didžiojoje salėje. Kartu su buvusiu „Žiburio“ gimnazistu Luku Bartuliu ir KLC vokaliniu ansambliu „Aksomas“, pritariant Vidaus reikalų ministerijos orkestrui, sugiedoti Lietuvos valstybės ir Prienų krašto himnai.
Iškilminga proga visus pasveikino Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Jis palinkėjo, kad antrasis šimtmetis būtų dar gražesnis, prasmingas darbais, siekiais, kad mūsų gimtasis kraštas klestėtų ir visiems jame būtų gera gyventi.

Svarbiausias šventės akcentas – Prienų miesto garbės piliečio ir Prienų r. savivaldybės „Dėkingumo“ nominantų apdovanojimai. Prienų miesto garbės piliečio vardas jau suteiktas tautos poetui Justinui Marcinkevičiui, kunigui monsinjorui Juozapui Užupiui, klebonui Kazimierui Skučui, rašytojui Vytautui Bubniui, partizanui dimisijos kapitonui Antanui Lukšai, Prienų eksperimentinės sportinės aviacijos gamyklos įkūrėjui, lakūnui sklandytojui Vytautui Pakarskui, tautodailininkui Algimantui Sakalauskui.

Atsižvelgiant į darbo grupės siūlymą ir pritarus Prienų r. savivaldybės tarybai, Prienų miesto garbės piliečio vardas (po mirties) suteiktas Aleksandrui Sinkevičiui – Stakliškių midaus gamyklos įkūrėjui ir ilgamečiam jos vadovui. Regalijas A. Sinkevičiaus artimiesiems – dukrai ir vaikaičiui įteikė Savivaldybės meras A. Vaicekauskas.

Dukra Daina Elena Andrikienė, padėkojusi už tėčio, senelio darbų įprasminimą bei jo pagerbimą, regalijas saugoti perdavė UAB „Lietuviškas midus“ gamyklos muziejui. Regalijas iš jos rankų perėmė dabartinis įmonės direktorius Egidijus Valiukevičius. Jis pažadėjo, kad regalijos bus eksponuojamos muziejuje ir jas galės pamatyti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio turistai.

Prienų r. savivaldybės apdovanojimai „Dėkingumas“ įsteigti 2007 m. ir skiriami labiausiai nusipelniusiems Prienų krašto žmonėms – už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui.

Įstaigos, įmonės, asociacijos ir gyventojai siūlė kandidatus, o 2020 m. vasario 4 d. Prienų r. savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė svarstė ir paskyrė šias 2019 metų nominacijas:

„Už ryšio su gimtuoju kraštu puoselėjimą“ – Justinas Adomaitis, žurnalistas, laikraščio „Ūkininko patarėjas“ korespondentas, Balbieriškio kraštiečių klubo ,,Nemuno Vingis“ vadovas, knygų apie Balbieriškio miestelio istoriją autorius.

„Metų šviesuolis“ – Audronė Ramoškienė, Išlaužo pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, mokytoja, Prienų skautų tunto Išlaužo draugovės draugininkė.

„Už savanorystę“ – Zita Lapinskienė, Šilavoto seniūnijos gyventoja, keturių vaikų globėja.

„Už indėlį į Prienų krašto ekonomikos augimą“ – IĮ „Eulanta“, Stakliškių seniūnijoje įsikūrusi šakočių kepimo įmonė, kuriai vadovauja Jolanta ir Eugenijus Kazlauskai (nominaciją atsiėmė Jolantos sesė Jolita).

„Už gyvenimo pasiekimus“ – Romualdas Vasiliauskas, UAB „Rūdupis“ direktoriaus pavaduotojas statybai, ilgametis Prienų statybinių organizacijų darbuotojas ir vadovas.

„Už Prienų vardo garsinimą“ – Aldona Ruseckaitė, poetė, prozininkė, muziejininkė, buvusi ilgametė Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio ordino 2-ojo laipsnio medaliu už nuopelnus lietuviškajai knygai.

Nominantus menininko R. Kriuko ir juvelyro R. Mickaus sukurtais „Dėkingumo“ simboliais apdovanojo meras A. Vaicekauskas, administracijos direktorė J. Zailskienė ir garsūs mūsų kraštiečiai: Pasaulio imtynių čempionas Rimantas Bagdonas, buvęs LR socialinės apsaugos ir darbo ministras, VSDFV vadovas Mindaugas Mikaila, Prienų miesto garbės pilietis, tautodailininkas, tradicinių amatų centro „Meninė drožyba“ direktorius Algimantas Sakalauskas, KTU rektorius Eugenijus Valatka.

Nominantus žemės ūkio ministro, Seimo nario Andriaus Palionio vardu pasveikino jo padėjėja Valė Petkevičienė.

Iškilmingą Vasario 16-osios minėjimą šokiu pradėjo Kauno valstybinio muzikinio teatro baleto šokėja Stefanija Nosovaitė. O jį užbaigė Lietuvos valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ ir operos solisto Jono Sakalausko koncertas.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai