Užterštas šulinių vanduo kelia grėsmę sveikatai

0
2133

Vadovaudamasis sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-1041 „Dėl apsinuodijimų nitritais ir nitratais diagnostikos ir profilaktikos“, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamento Prienų skyrius Prienų rajono savivaldybės teritorijoje organizuoja šachtinių šulinių, kurių vandenį mitybai vartoja nėščiosios ir kūdikiai iki 6 mėnesių, nemokamą vandens ištyrimą.

Per 2019 metų I pusmetį ištirti 8 šachtiniai šuliniai. Tyrimai atlikti Prienų r. savivaldybės Veiverių ir Šilavoto seniūnijose. Įvertinus vandens tyrimo rezultatus, 7 tyrimuose nitratų ir nitritų koncentracija neviršijo reglamentuojamų ribinių verčių, 1 mėginyje buvo viršytas nitratų kiekis. Informacija bei rekomendacijos dėl apsinuodijimo nitritais ir nitratais profilaktikos pateikta 1 vartotojui. Pagal visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, šulinio vandenyje rekomenduojama: nitritų – 0,5 mg/l, nitratų – 50 mg/l.

Konsultacinę pagalbą nėščiosioms ir mamoms, auginančioms kūdikius iki 6 mėnesių amžiaus, galima gauti adresu Prienai, J.Brundzos g, 12A, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamento Prienų skyriuje, tel. (8 319) 51162.

Nitritų ir nitratų grėsmė sveikatai

Mikrobiologiškai užterštas vanduo gali tapti žarnyno infekcinių ligų priežastimi. Didžiausi nitratų kiekiai yra randami šulinių vandenyje. Nitratai į gruntinius vandenis patenka iš tvartų, lauko tualetų, mėšlo krūvų, srutų duobių, tręšiamų daržų, šiltnamių, laukų. Trąšų, mėšlo perteklius, kurio nepasisavina augalai, patenka į požeminius vandenis ir užteršia geriamojo vandens šaltinius azoto junginiais. Virinant vandenį mikrobai žūsta, tačiau, jei šulinių vanduo užterštas chemine tarša, tai nei virinimas, nei filtravimas buitiniais filtrais cheminių medžiagų iš vandens nepašalina. Net ir išvalius šulinius, vėl į juos gali pritekėti nitratais ir nitritais užterštas vanduo.

Kadangi šachtinių šulinių vanduo lengviausiai užteršiamas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai rekomenduoja jungtis prie centralizuotų vandentiekio tinklų arba gręžti individualius artezinius gręžinius. Nesant tokiai galimybei, šachtinius šulinius būtina valyti ir dezinfekuoti. Apie nitratų kiekį vandenyje galima sužinoti tik atlikus geriamojo vandens laboratorinius tyrimus laboratorijoje (Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyriuje: Aušros g. 44, Kaunas, tel. (8 37) 331699) arba naudojant nitratų testų juosteles (vykdant valstybinę geriamojo vandens kontrolę šie testai nenaudojami).

Daugiau informacijos dėl vandens ir kitų maisto produktų saugos ir kokybės galima rasti adresu https://vmvt.lt/, taip pat galima kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą nemokamu telefono numeriu 8 800 40 403, arba į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Prienų padalinį adresu Paupio g. 3, tel. (8 319) 51120

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai