UAB „Prienų vandenys“ baigia įgyvendinti projektą Balbieriškyje

0
1089

666Prieš mažiau nei metus pradėtas vykdyti projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Prienų rajone (Balbieriškyje) II etapas“, projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-035, baigiamas įgyvendinti. Projekto įgyvendinimo metu pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklai Balbieriškyje. Užbaigus projekte numatytas veiklas, prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų sistemos galės prisijunti 45 gyvenamieji namai.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbus vykdė UAB „Gensera“. Projekto įgyvendinimo metu nutiesta apie 2,1 km vandentiekio tinklų ir apie 1,7 km nuotekų tinklų. Nauji nuotekų tinklai skirti surinkti buitines nuotekas iš gyvenamųjų namų, o nauji vandentiekio tinklai skirti aprūpinti žmones geriamu vandeniu bei užtikrinti vandens tiekimo patikimumą. Patikimas vandens tiekimas gyventojams, tinkamas buitinių nuotekų surinkimas ir valymas yra svarbūs veiksniai, keliantys Prienų rajono gerovės lygį bei gyventojų higienos sąlygas ir sprendžiantis aplinkosaugines rajono problemas.

Paklojus centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus, gyventojai, neturintys kitų nuotekų tvarkymo būdų arba negalintys užtikrinti esamų individualių nuotekų tvarkymo įrenginių sandarumo, turi galimybę jungtis prie naujai sukurtos vandentvarkos infrastruktūros.

UAB „Prienų vandenys“ ragina visus gyventojus, kurių namai yra šalia paklotų tinklų, bet dar nėra pajungti, nedelsti ir kreiptis dėl pasijungimo ir paslaugų sutarčių sudarymo. Sėkmingas šio projekto įgyvendinimas yra būtina sąlyga ateityje toliau ES paramos lėšomis vystyti Prienų rajono gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimą.

Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Prienų rajone (Balbieriškyje) II etapas“ įgyvendinimui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. D1-402 skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“. 2014 m. gegužės 30 d. buvo pasirašyta Projekto biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. LF-1/05-035. Bendra projekto vertė – 400.450,94 Eur, iš jų 380.428,39 Eur finansuojama LR valstybės biudžeto lėšomis ir 20.022,55 Eur sudaro UAB „Prienų vandenys“ finansavimas.

2014 m. gegužės 26 d. UAB  „Prienų vandenys”, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė biudžeto lėšų naudojimo sutartį  dėl projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Prienų rajone (Balbieriškyje) II etapas” finansavimo. Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą”. Projekto esmė – vandentvarkos infrastruktūros gerinimas Prienų rajone.

UAB Prienų vandenys informacija

 

Komentarai

komentarai