Tradiciniame susitikime su dvasininkais – apie praėjusių metų darbus ir naujus iššūkius

0
681

Metų pradžioje Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas tradiciškai pakvietė rajono dvasininkus padiskutuoti apie savivaldybės aktualijas, pasidalinti savo džiaugsmais, rūpesčiais bei ateities iššūkiais.

Susitikime dalyvavo Prienų parapijos klebonas, dek. J. Baliūnas, vikaras-kun. V. Volodkovičius, Balbieriškio parapijos klebonas R. Veprauskas, Veiverių parapijos klebonas K. Vosylius, Jiezno parapijos klebonas R. Bičkauskas, taip pat Savivaldybės administracijos direktorė J. Zailskienė, direktorės pavaduotojas A. Marcinkevičius, mero patarėja A. Dargužienė, Tarybos sekretorė B. Žvirblienė. Į susitikimą buvo pakviesti ir Prienų garbės piliečiai, klebonai K. Skučas ir J. Užupis, tačiau pastarasis dėl itin garbaus amžiaus susitikime nedalyvavo.

Susitikime meras A. Vaicekauskas pasidžiaugė gražiais santykiais su visų parapijų klebonais ir kunigais, padėkojo jiems už bendradarbiavimą, dalyvavimą Savivaldybės renginiuose, bendruomenių telkimą, rūpinimąsi maldos namų ir aplinkos gražinimu. Taip pat pristatė savivaldybėje įgyvendinamus projektus bei planuojamus darbus šiais metais. Meras išsakė viltį ir norą kartu su Savivaldybės, kraštiečių, verslo įmonių ir geros valios žmonių prisidėjimu įgyvendinti parengtą projektą ir įamžinti poeto Justino Marcinkevičiaus atminimą – įrengti kultūrinę erdvę su meniniais akcentais prie jo vardo bibliotekos Prienuose. Šiais metais poetui būtų sukakę 90 metų.

Susitikime buvo aptartos problemos, su kuriomis susiduriama parapijose. Savo rūpesčiais, susijusiais su bažnyčių remonto darbais, pasidalino Jiezno ir Prienų parapijų klebonai.

Pažymėta, kad užbaigus Prienų bažnyčios išorės atnaujinimą laukia vidaus remonto darbai. Parengtas didelis projektas, kuriam, kaip minėjo klebonas, numatytas finansavimas, taip pat reikės ir Savivaldybės prisidėjimo. Susitikimo metu buvo pasikeista nuomonėmis ir kitais aktualiais klausimais.

Padėkojęs už susitikimą A. Vaicekauskas palinkėjo dvasininkams gražios bendrystės, atviro dialogo ir bendradarbiavimo, dirbant ir tarnaujant žmonėms bei sprendžiant kasdienines problemas.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai