Tėvai, auginantys neįgalius vaikus su sunkia negalia, kviečiami teikti prašymus dėl būsto pritaikymo

0
1110

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m.  liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-363 patvirtino Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 metais tvarkos aprašą, kuriuo vadovaujantis numatoma pritaikyti būstą neįgaliam vaikui, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Prienų rajono savivaldybės gyventojai, auginantys neįgalų vaiką, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis, gali kreiptis į Prienų rajono savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos skyrių,  Laisvės a. 12, Prienai, dėl būsto pritaikymo.

Prienų rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto 2017 metais neįgalių vaikų būstams pritaikyti skirta 3164,94 eurų. Vieno būsto pritaikymo išlaidoms dengti gali būti skiriama ne didesnė nei 105 bazinės socialinės išmokos dydžio suma (šiuo metu tai yra 3990 eurų).

Prašymus dėl būsto pritaikymo neįgaliems vaikams galima pateikti iki šių metų rugpjūčio 15 dienos imtinai. Informacija teikiama telefonu (8 319) 61132.

Prienų r. savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Komentarai

komentarai