Tarybos posėdyje

0
1035

2017 m. spalio 26 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 22 Tarybos nariai, apsvarstė ir patvirtino 21 sprendimų projektą.

Ilgėja mokslo metai. Stakliškių gimnazija turi naują direktorių

Atsižvelgdama į 2017 m. spalio 3 d. įvykusio atviro konkurso Prienų r. Stakliškių gimnazijos direktoriaus pareigoms rezultatus, Prienų r. savivaldybės taryba skyrė konkursą laimėjusį Vygantą Kornejevą į Prienų r. Stakliškių gimnazijos direktoriaus pareigas, kurias naujasis direktorius pradės eiti nuo 2017 m. lapkričio 13  d.

Pailgėjus mokslo metų trukmei bendrojo lavinimo mokyklose iki birželio 15 d., Tarybos sprendimu nustatyta 2017–2018 mokslo metų trukmė ir Prienų r. neformaliojo švietimo mokyklose: ji tęsis nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 15 d.

Patvirtintas papildytas buvusio „Revuonos“ viešbučio nuomos aprašas

Taryba patvirtino naujos redakcijos buvusio „Revuonos“ viešbučio pastato ir kiemo statinių Prienuose, Kranto g. 8, nuomos ne konkurso būdu sąlygų ir reikalavimų aprašą. Kadangi buvęs laimėtojas iki nustatyto termino nepateikė visų būtinų dokumentų, sutartis su juo nebuvo pasirašyta. Naujai patvirtintame apraše numatytos papildomos nuomos sąlygos, kuriose nurodoma, kad kartu su pasiūlymu per 25 dienas nuo laimėtojo paskelbimo dienos privalo pateikti statybos darbų atlikimo / įrangos įsigijimo grafiką. Statybos darbų atlikimo / įrangos įsigijimo grafikas su investavimo sumomis yra neatskiriama nuomos sutarties dalis. Banko garantiją nuomininkas privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo. Sutartis įsigalioja tik pateikus sutarties įvykdymo garantą.

Pirmumas prisijungti prie miesto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų – socialinės paramos gavėjams

Tarybos nariai pritarė projektui „Privačių namų prijungimas prie Prienų miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros“, kuriuo siekiama prijungti privačių namų buitinius vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklus prie centralizuotų miesto tinklų. Vykdant šį projektą pirmumo teise planuojama prijungti tuos namus, kurių savininkai gauna piniginę socialinę paramą. Prienų r. savivaldybė prisidės iš biudžeto ne mažiau kaip 30 proc. įgyvendinamo projekto išlaidų sąmatos sumos.

Taryba taip pat patvirtino Kūno kultūros ir sporto populiarinimo, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo tvarkos aprašą, naujos redakcijos Prienų r. savivaldybės 2011–2019 metų strateginį plėtros planą, veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotus pajamų mokesčio dydžius bei fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų sąrašus. Fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai nedidėja, o kai kurioms Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme numatytoms gyventojų grupėms nustatyta 50 proc. lengvata.

Pritarta bendradarbiavimo sutarčiai

Taryba pritarė Prienų r., Birštono, Alytaus m., Alytaus r. savivaldybių, Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos ir A. Rakausko bendradarbiavimo sutarčiai dėl siekio nutiesti vientisą dviračių taką, einantį per Prienų, Birštono, Alytaus m. ir Alytaus r. savivaldybių teritorijas. Dviračių tako dalis, tenkanti Prienų r. savivaldybei, sudaro 17 km, iš kurių 0,8 km šalia valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė įrengs Lietuvos automobilių kelių direkcija ir 2 km nuo krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Vazgaikiemio k. esančio Visuomenės harmonizavimo parko įsipareigoja įrengti A. Rakauskas. Pagal sutarties projektą iki 2019 metų planuojama parengti projektinę dokumentaciją.

Patvirtino Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašą ir nurašė Savivaldybei priklausantį gyvenamąjį namą.

Šiame apraše numatyta, kad turto vertinimo išlaidas, susijusias su pageidaujamo įsigyti Savivaldybės būsto kaina, pirkėjas sumoka kaip pradinį įnašą už pageidaujamą Savivaldybės būstą iki techninės užduoties pateikimo turto vertintojui. Atsisakius pirkti Savivaldybės būstą ir nesudarius Savivaldybės būsto pirkimo ir pardavimo sutarties dėl Savivaldybės būsto pirkėjo kaltės, turto vertinimo išlaidos pirkėjui negrąžinamos. Taip lėšos, sumokėtos už turto vertintojo paslaugas, grįžta į savivaldybės biudžetą. Toks punktas patvirtintas dėl to, kad atsiranda asmenų, nuomojančių Savivaldybės būstus ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir prašančių leisti išsipirkti šiuos būstus, tačiau susipažinę su turto vertintojo įvertinta suma atsisako šiuos butus įsigyti. Vertinimo išlaidos lieka nepadengtos. Asmenims, nuomojantiems Savivaldybės būstus, kuriuos nuomoja ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas, leidžiama juos privatizuoti rinkos kaina.

Tarybos nariai sutiko nurašyti Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausantį gyvenamąjį namą Birštono g. 32, Prienų m., ir jame esančius šešis butus, suteikti kitas tinkamai įrengtas gyvenamąsias patalpas iškeldinamiems iš avarinių butų asmenims (šeimoms).

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai