Tarybos posėdyje svarstyti aktualūs klausimai

0
2313

Birželio 27 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti 35 klausimai. Patvirtintas Prienų r. savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašas. Informuojame, kad seniūnaičių rinkimų data, būdas ir kita aktuali informacija bus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje (www.prienai.lt), viešai Savivaldybės ir seniūnijų patalpose, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) ir vietinėse ar regioninėse visuomenės informavimo priemonėse.

Posėdyje sudaryta Peticijų komisija ir patvirtinti komisijos nuostatai, taip pat patvirtinti Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatai, Kontrolės komiteto 2019 m. veiklos programa, nauja Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto sudėtis (administracijos direktoriaus pavaduotoju tapusį A. Marcinkevičių pakeitė Tarybos narys V. Karvelis), Savivaldybės jaunimo reikalų taryba, Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro bei Prienų kultūros ir laisvalaikio centro teikiamų paslaugų įkainiai, Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašas, Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ ir Skriaudžių pagrindinės mokyklos didžiausias leistinas pareigybių skaičius. Lopšelis-darželis „Saulutė“ persikels į renovuotas patalpas (Kauno g. 2C, Prienai) ir bus atidaromos dar dvi naujos ikimokyklinio ugdymo grupės, todėl įstaigai reikia 3,2 ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigybės ir 2 auklėtojo padėjėjo pareigybių. Padidėjus valomam plotui (nuo 332 kv. m iki 627,69 kv. m) papildomai yra reikalinga ir 0,5 valytojo pareigybės. Skriaudžių pagrindinei mokyklai reikia 0,5 pailgintos dienos grupės mokytojo pareigybės.

Tarybos sprendimu patvirtintas Strateginio planavimo Prienų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas, pagal kurį bus rengiamas Prienų rajono savivaldybės 2020–2028 metų strateginis plėtros planas ir 2020-2022 metų strateginis veiklos planas (dabartinis Prienų rajono savivaldybės strateginis veiklos planas yra parengtas 2011-2019 metams), sudaryta Strateginio planavimo komisija.

Taryba suderino akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2019-2021 metų investicijų planą ir suteikė garantiją už įmonės imamą ilgalaikę iki 246,4 tūkst. Eur paskolą šilumos tiekimo tinklų Jiezno m. paprastojo remonto projektui ir susidėvėjusių biokuro katilų keitimui naujais finansuoti.

Tarybos posėdyje patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašas, pritarta statybos rangos sutarties projektui dėl melioracijos griovių, pralaidų ir drenažo remonto bei rekonstrukcijos darbų. Posėdyje taip pat patvirtintos dviejų viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų (Jiezno PSPC ir Prienų ligoninės) stebėtojų tarybos, leista Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui įrengti Centre įsikūrusios jaunimo erdvės „Prienas“ išorinę reklamą, suteikti pavadinimai bevardėms gatvėms: Veiverių sen. Mauručių k. – Pažėrų g., Pakuonio sen. Dvylikių k. – Dvylikių g., Balbieriškio sen. Nešeikių k. – Alytaus plentas.

Posėdyje buvo išklausyta krepšinio klubo „Prienai“ 2018-2019 metų sezono veiklos ataskaita ir pristatyta veiklos strategija 2019-2022 metams. Tarybos nariai palaikė mero A. Vaicekausko pasiūlymą ir naujame sezone paremti klubą ta pačia 250 000 eurų suma, kaip ir praėjusiais metais. Juolab kad ši suma, kaip patikino klubo vadovas A. Kubilius, sugrįžo į savivaldybės biudžetą per Gyventojų pajamų mokestį.

Po posėdžio meras pakvietė Tarybos narius aplankyti atnaujintą Prienų krašto muziejų, susipažinti su jo veikla ir naujomis ekspozicijomis.

Kitas Tarybos posėdis numatomas rugpjūčio mėnesio pabaigoje.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai