Tarybos posėdyje priimti sprendimai

0
475

Birželio 25 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 18 Tarybos narių, kurie išnagrinėjo 35 klausimus ir išklausė Prienų krepšinio sporto klubo ir krepšinio komandos atstovų ataskaitas.  

Posėdžio pradžioje paskelbta informacija apie Taryboje įregistruotą frakciją „Naujas kelias“, kurios seniūnu išrinktas G. Bartulis. Naujoje frakcijoje taip pat veiklą kartu tęs Tarybos nariai C. Pacevičius, L. Jakinevičienė, V. Kupstas, A. Kederys, V. Karvelis.

Taryba pritarė Prienų r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai. Patvirtino su švietimo veikla susijusius sprendimų projektus: pakoreguotą Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą, Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašą, Kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainius, Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupes, mokyklų bendrojo ugdymo klases ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkų aprašus, padidino Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos didžiausią leistiną pareigybių skaičių 5 pareigybėmis. Toks sprendimas buvo reikalingas norint užtikrinti vaikų ir mokinių ugdymą, reorganizavus Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinę mokyklą. Tarybos sprendimu papildytas Prienų rajono lankytinų vietų sąrašas. Į sąrašą įrašyta Prienų krašto muziejaus ekspozicija „Laisvės kovos Šilavoto krašte“ (A. Radušio g. 17, Šilavoto k., Šilavoto sen.) bei „Harmony park“ šeimų parkas (Vazgaikiemio k., Balbieriškio sen.).

Posėdyje patvirtinti VšĮ „Prienai“ įstatai, kadangi planuojama, jog VšĮ „Prienai“, kurios veiklos sritys daugiausia susijusios su kūno kultūros ir sporto populiarinimu, vykdys taip pat turizmo ir verslo informacijos centro veiklą.

Taryba patvirtino Prienų r. savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano bei Savivaldybės 2020 m. biudžeto pakeitimus, nusprendė imti 163 400 Eur (vieno šimto šešiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) ilgalaikę paskolą vykdomam investicijų projektui „Eismo saugumo priemonių diegimas Revuonos gatvėje Prienų mieste“, nutraukė ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį su objekto nuomotoju Jiezno mieste, nusprendė nurašyti ir likviduoti pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu patikėjimo teise valdomą turtą (ūkinius pastatus ir inžinerinius tinklus), esantį Strielčių k., Prienų sen. UAB „Prienų vandenys“ įgyvendinus ES projektą „Strielčių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai“ minimas nekilnojamasis turtas tapo nereikalingas.

Taryba leido Savivaldybės administracijai įsigyti lengvąjį automobilį, kuris bus skirtas Pakuonio seniūnijai, sutiko ne konkurso būdu išnuomoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą – Prienų r. ugdymo įstaigose valgyklų patalpas (su ir be virtuvės įrangos). Taip pat leido išnuomoti viešo konkurso būdu 5 metams (su galimybe pratęsti 5 metams) Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu administracijos patikėjimo teise valdomą turtą – valgyklos ir virtuvės patalpas (320,02 kv. m) su joms priklausančia įranga Sodo g. 3, Jiezne (Jiezno paramos šeimai centre) ir pastato antrą aukštą (140,06 kv. m) J. Basanavičiaus g. 16, Prienuose. Apskaičiuota nuomos kaina 1 kv. m per mėnesį 0,63 Eur, virtuvės įrangos nuoma – 36,72 Eur/mėn.  

Taryboje pritarta sprendimo projektui pirkti neskelbiamų derybų būdu pastatus – garažus, esančius Prienų Kauno g. 1A.

Tarybos sprendimu 4 verslo įmonės atleistos nuo Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nuomos mokesčio. Viena įmonė jau yra atleista.

Taryba patvirtino 2020 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo pakeitimus, Vietinės rinkliavos (už leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, prekiauti ar teikti paslaugas bei įrengti išorinę reklamą išdavimą) nuostatus, Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, ir Verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašus. Sprendimas įsigalios nuo kitų metų sausio 1 d.

Posėdyje pakeistos Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės, kurios draudžia maudytis maudymuisi neskirtose ir (ar) nesaugiose vietose (prie užtvankų, dirbtinių krioklių, šalia hidroelektrinėse naudojamų įrenginių, esančių vandenyje ir pan.) arba vietose, pažymėtose draudžiančiais maudytis informaciniais ženklais, palikti prie vandens be priežiūros vaikus iki 14 metų, plaukioti ant pripučiamų čiužinių, transporto priemonių padangų ir kamerų, rąstų, lentų ir kitų plaukiojimui nepritaikytų daiktų, vykdyti bet kokią veiklą esant neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir kt.

Taryba taip pat patvirtino Savivaldybės būstų pardavimo kainas, rinkos pataisos koeficientą, taikomą Savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašą, Savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašą, Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos pakeitimus.

Taryba pritarė, kad viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras būtų reorganizuotas prijungiant jį prie viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro.

Posėdyje dalyvavę Tarybos nariai vienbalsiai pritarė siūlymui oficialiai įteisinti Prienų Revuonos ir Beržyno parkų pavadinimus. Prienų Revuonos parkas taip vadinamas jau nuo seno, o Beržyno parko pavadinimą Stadiono mikrorajono tvenkinio teritorijos viešajai erdvei išrinko feisbuko lankytojai. Viešoji erdvė prie tvenkinio vietos gyventojų taip pat buvo vadinama Beržynu. Tarybai pritarus, bus rengiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas ir, suderinus su atitinkamomis institucijomis, bus siūloma suteikti parkams pavadinimus – Beržyno parkas ir Revuonos parkas.

Posėdžio klausimams išsekus, VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ direktorius Adomas Kubilius pristatė 2019–2020 metų sezono veiklos ataskaitą ir veiklos planą 2020 metams. Po diskusijos apie Savivaldybės paramą klubui šiais metais buvo nutarta artimiausiu metu surengti Tarybos narių ir klubo atstovų pasitarimą, kuriame bus priimtas sprendimas dėl klubo ateities ir finansinės paramos.

Taip pat išklausyta ir to paties klubo krepšinio komandos „CBet-KKSC“, žaidžiančios Regionų krepšinio lygoje (RKL), veiklos ataskaita, kurią pristatė treneris Paulius Ivanauskas. Ši komanda – viena iš dviejų Lietuvoje ir 35 rungtyniaujančių RKL, kurioje žaidžia išskirtinai gimtojo krašto krepšininkai. Praėjusiame sezone 4 rezultato lygoje pasiekusios komandos vadovų tikslas – auginti jaunuosius talentus bei pamainą aukščiausioje lygoje žaidžiančiai komandai ir skatinti bendruomeniškumą. Komanda, kaip ir visas klubas, aktyviai įsitraukusi į socialinį krašto gyvenimą, vykdo edukacinę švietėjišką veiklą mokyklose, darželiuose, organizuoja veiklas, į kurias įtraukia vaikus ir tėvus.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai