Tarybos posėdyje priimta keletas svarbių socialinių sprendimų, po posėdžio surengta išvyka į Aukštadvario regioninį parką

0
979

Rugsėjo 28 d. vykusio Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžioje pristatyta ir pasveikinta naujoji Prienų r. savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja J. Mickevičienė.

Posėdžio darbotvarkėje buvo pateiktas 21 klausimas, tačiau sprendimo „Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės ir UAB „Nano sprendimai“ nuomos ir investicijų sutarties projektui“ projektas mero A. Vaicekausko siūlymu išbrauktas. Meras informavo, kad bendrovė, ketinusi nuomotis buvusį „Revuonos“ viešbučio pastatą, iki posėdžio dienos neįvykdė numatytų reikalavimų, t. y. nepateikė reikalingų dokumentų.

Posėdyje priimta keletas svarbių sprendimų, susijusių su Jiezno vaikų globos namų naujomis teikiamomis paslaugomis bei nerūkymo zonomis Prienuose.

Šiuo metu Jiezno vaikų globos namai planuoja asmenims (šeimoms) teikti dušo paslaugą. Ši paslauga būtų teikiama asmenims (šeimoms), kurie negauna pakankamai pajamų ar kurie neturi galimybės pasirūpinti savo higiena. Tokios paslaugos Jiezno seniūnijos gyventojai seniai laukė, jos kaina 1 asmeniui bus 2 Eur.

Taip pat nuo 2017 m. spalio mėn. Jiezno vaikų globos namuose pradedama vykdyti Vaikų dienos centro veikla. Centras teiks socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusias paslaugas (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas ir kt.), informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas, socialinės ir psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas, organizuos nemokamą centrą lankančių vaikų maitinimą, laisvalaikio užimtumą ir kt. Planuojamas Vaikų dienos centro lankytojų skaičius 2017 m. – 22 vaikai, 2018 m. – 40 vaikų.

Tarybos sprendimu uždrausta rūkyti Prienų rajono savivaldybės viešose vietose: Prienų miesto Laisvės aikštėje, vaikų žaidimų aikštelėse ir jų prieigose, viešojo transporto stotelių laukimo paviljonuose. Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai įpareigoti nurodytas nerūkymo zonas paženklinti.

Po posėdžio meras pakvietė Tarybos narius aplankyti Aukštadvario regioninį parką, kuris pagal administracinį suskirstymą priklauso Vilniaus ir Kauno apskritims, Trakų, Kaišiadorių ir Prienų rajonų savivaldybėms. Parko vadovas V. Plegevičius ir vyr. kultūrologė R. Balsevičiūtė papasakojo regioninio parko įkūrimo istoriją, surengė apžvalginę-pažintinę ekskursiją po parką, aprodė kultūros paveldo vertybes, kurias darbuotojai  prižiūri savo jėgomis ir kartu su artimiausiais kaimynais Prienų rajono savivaldybės Stakliškių seniūnija. Kartu su parko vadovais aptartos pažintinio turizmo vystymo galimybės ir plėtros kryptys. Lydimi parko šeimininkų, Tarybos nariai svečiavosi Stakliškių seniūnijoje gyvenančio kalvio sodyboje.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai