Tarybos posėdyje patvirtinti svarbūs sprendimai

0
283

Vasario 27 dienos Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje išnagrinėta beveik trisdešimt klausimų.

Vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T3-4 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ Švietimo skyriui priskirta sporto sritis, skyriaus pavadinimas pakeistas į Švietimo ir sporto skyrių.

Atsižvelgdama į tai bei remdamasi vyriausybiniais teisės aktais, Taryba patvirtino vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei ir naujus administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymus.

Atsižvelgiant į vykusių konkursų į Prienų r. Balbieriškio bei Išlaužo pagrindinių mokyklų direktorių pareigas rezultatus, Tarybos sprendimu Stasys Valančius paskirtas Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktoriumi, Rasa Žilinskienė – Išlaužo pagrindinės mokyklos direktore. Vadovai paskirti penkerių metų kadencijai.

Posėdyje patvirtinta Korupcijos prevencijos 2020-2022 metų programa, pakeisti ir patvirtinti Mato Šalčiaus premijos skyrimo bei Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai, taip pat pritarta projektui „Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimas Prienų rajone“. Projekto metu numatoma tvarkyti kairiąją Nemuno pakrantę (nuo prieplaukos iki Kęstučio g. 88C esančio sklypo): įrengti takus, paviršinio ir požeminio vandens surinkimo ir nuvedimo tinklus, sutvirtinti krantus, šlaitus, apželdinti. Preliminari bendra projekto vertė – 76019,41 Eur: 64616,50 Eur (85 proc.) – ES lėšos, 11402,91 Eur (15 proc.) – savivaldybės biudžeto lėšos. Projektas bus teikiamas finansinei paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti.

Taryba taip pat pritarė projektui „Sporto bazių atnaujinimas Prienų rajone“. Jeigu bus gautas finansavimas, planuojama suremontuoti (modernizuoti) 4 objektus: Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos rūsyje esančią sporto salę, Prienų „Žiburio“ gimnazijos krepšinio aikštelės dangą ir teritorijos tvorą, Stakliškių gimnazijos krepšinio ir vaikų žaidimo aikšteles bei įrenginius ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos sporto stadioną ir kitus sporto įrenginius. Preliminari projekto vertė – 360 502,37 Eur, iš jų: 306 427,02 Eur – ES lėšos, 54 075,35 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos. Tikslesnė projekto vertė bus nustatyta parengus darbų sąmatas ir gavus komercinius pasiūlymus.

Posėdyje buvo patvirtinti savivaldybės biudžeto pakeitimai, su turto valdymo bei nuomos tvarka susiję aprašai, savivaldybės kelių (gatvių) rekonstrukcijos ar remonto trejų metų prioritetinis objektų sąrašas bei 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašas, Mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas, Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pakeitimai.

Taryba leido Savivaldybės administracijai teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį, kuris bus skirtas Jiezno pramos šeimai centrui, taip pat Prienų ir Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centrams skyrė du lengvuosius automobilius pacientams lankyti namuose. Visi automobiliai įsigyti iš projektams įgyvendinti skirtų lėšų.

Posėdyje patikslintas parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašas. Patvirtinta VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamos socialinės priežiūros (apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose) paslaugos kaina vienam paslaugos gavėjui – 365 Eur per mėnesį. Savarankiško gyvenimo namuose įkurta 10 savarankiško gyvenimo namų vietų. Į savarankiško gyvenimo namus priimami asmenys, kurie yra dar gana savarankiški, tačiau jau nebenori arba nebegali gyventi vieni (reikalinga pagalba iš šalies). Šioje įstaigoje asmenys (šeimos) pagal galimybes rūpinasi savo buitimi (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, tvarkosi kambarius ir kt.) iš dalies padedami socialinio darbuotojo (socialinio darbuotojo padėjėjo). Asmenims (šeimoms) gali būti teikiamos socialinės priežiūros paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, pagalba mokant mokesčius ir kt.

Atsižvelgdama į Prienų ligoninės kreipimąsi dėl Vaiko raidos vertinimo skalės (DISC) testo atlikimo paslaugos įkainio patvirtinimo, Taryba savo sprendimu papildė šios įstaigos papildomų paslaugų įkainius.

Taryba sutiko perimti iš Alytaus profesinio rengimo centro nekilnojamąjį turtą, esantį Balbieriškyje, Prienų r. savivaldybės nuosavybėn. Dalis turto jau perimta 2016 m. ir perduota valdyti, naudoti ir disponuoti juo Balbieriškio pagrindinei mokyklai. Perimtas turtas (garažas, katilinė, stoginė ir kt.) taip pat bus perduotas valdyti švietimo įstaigai.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai