Tarybos posėdyje – Garbės piliečio vardo suteikimo, 2019 m. biudžeto tvirtinimo ir kiti svarbūs sprendimai

0
2368

Ketvirtadienį vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavę Tarybos nariai vienbalsiai pritarė, kad Prienų miesto garbės piliečio vardas būtų suteiktas medžio skulptoriui, VšĮ „Meninės drožyba“ direktoriui Algimantui Sakalauskui – už Prienų rajono vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, svarų indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę. A. Sakalausko veikla (dalyvauja medžio drožėjų ir skulptorių stovyklose, simpoziumuose, asmeninėse ir grupinėse parodose Lietuvoje ir kitose šalyse) įvairiapusė ir išskirtinai reikšminga Prienų kraštui.

Posėdyje taip pat patvirtintas Prienų rajono savivaldybės 2019 m. biudžetas, 2019–2021 m. strateginis veiklos planas, pritarta 7 bendruomenių (Jiezno kraštiečių bendruomenės, Skriaudžių kaimo bendruomenės, Piliakalnio bendruomenės centro, Prienų r. kaimo bendruomenės „Stakliškės“, Naujosios Ūtos kaimo bendruomenės, Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės, bendruomenės „Abipus Peršėkės“) ir asociacijos „Pilutė“ parengtiems projektams ir nuspręsta prisidėti prie projektų finansavimo skiriant ne mažiau kaip po 2 500 Eur kiekvienam projektui, bet ne daugiau kaip po 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pritarta siūlymui imti ilgalaikę paskolą investicijų projektui „Darželio-mokyklos pastato, Kauno g. 2C, Prienai, modernizavimas“ – 242 200 Eur, taip pat projektui „Prienų rajono dalies sausinimo tinklo ir melioracijos griovių rekonstrukcija“. Jis bus teikiamas finansinei paramai gauti.

Patvirtinta Prienų r. savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaita ir Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. sąmata. 2019 m. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmatoje numatyta 194679 Eur. Iš jų: Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programai – 48926 Eur, miško apsaugos priemonėms ir ūkiniams gyvūnams padarytai žalai atlyginti – 14031 Eur, kitoms aplinkosaugos priemonėms – 131722 Eur.

Patvirtintas Prienų r. savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų planas, Prienų r. savivaldybės 2018 m. melioracijos remonto darbams panaudotų lėšų ataskaita ir 2019 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymas (Prienų rajonui 2019 m. skirta – 140000,00 Eur), Jiezno paramos šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kaina (vienam vaikui per mėnesį – 1522 Eur, iš jų 152 Eur – globos (rūpybos) išmoka vaikui, 1370 Eur – savivaldybių lėšos).

Prienų r. savivaldybės taryba nusprendė suteikti pavadinimą Balbieriškio seniūnijos Nešeikių kaimo bevardei gatvei (Alytaus plentas), pakeisti Šilavoto seniūnijos Meškinės kaimo Meškinės gatvės, Balbieriškio seniūnijos Balbieriškio miestelio Nemuno gatvės ir Alytaus plento geografines charakteristikas, priskirti Veiverių miesteliui Veiverių seniūnijos Veiverių kaimo Švaros gatvę.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai