Tarybos posėdis

0
1340

Gruodžio 19 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje buvo išnagrinėtas ir patvirtintas 21 sprendimo projektas.

Prieš posėdį meras Alvydas  Vaicekauskas pasveikino visus Tarybos narius artėjančių švenčių proga, palinkėjo gražių idėjų, valios jas įgyvendinti, sveikatos, sėkmės kiekvienam ir šeimos nariams.

Pirmasis darbotvarkės klausimas patvirtintas vienbalsiai. Atsižvelgiant į UAB „Lietuviškas midus“ piliečių bei Prienų miesto garbės piliečio vardo suteikimo ir Prienų rajono savivaldybės apdovanojimo „Dėkingumas“ skyrimo darbo grupės siūlymus, nutarta suteikti Prienų miesto garbės piliečio vardą (po mirties) Aleksandrui Sinkevičiui, Stakliškių midaus gamyklos įkūrėjui ir ilgamečiam jos vadovui. Šis apdovanojimas bus įteiktas Vasario 16-osios iškilmių metu.

Posėdyje patvirtintos Jaunimo organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšomis finansuojamų projektų ir Kūno kultūros ir sporto veiklos aktyvinimo programos lėšomis finansuojamų projektų paraiškų vertinimo komisijos. Pritarta sprendimo projektui, kuriame numatyta, kad Prienų rajono savivaldybė tampa viešosios įstaigos Krepšinio sporto klubo „Prienai“ dalininke ir perduoda viešajai įstaigai 600 Eur vertės piniginį įnašą. Iki šiol Savivaldybės veikla šiame klube nebuvo reglamentuota.

Kitu sprendimu Taryba patvirtino viešosios įstaigos „Prienai“ dalininko teisių perleidimo sutartį. Šia sutartimi Prienų rajono savivaldybė neatlygintinai perima įstaigos dalis iš VšĮ „Prienai“ dalininko Adomo Kubiliaus ir tampa VšĮ „Prienai“ savininke. Planuojama, kad ateityje VšĮ „Prienai“ vykdys Prienų rajono savivaldybės turizmo ir verslo informacijos centro veiklą.
Posėdyje patvirtintas Išlaužo pagrindinės mokyklos didžiausias leistinas pareigybių skaičius 31,3. Pareigybių skaičius yra didinamas 1 pareigybe. Akcentuota, kad mokyklai reikalinga 1 auklėtojo padėjėjo pareigybė, kadangi mokykla gauna finansavimą iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektui, kurį įgyvendins bendradarbiaudama su trimis Kauno miesto darželiais.

Tarybos sprendimu patvirtinti Savivaldybės 2019 m. biudžeto pakeitimai, perduotas Savivaldybės turtas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise rajono sveikatos, švietimo ir kultūros įstaigoms, rajono neįgaliųjų draugijai.

Tarybos nariai pritarė sprendimui neskelbiamų derybų būdu įsigyti pastatą – gyvenamąjį namą ir jam priskirtą žemės sklypą buvusiame kariniame miestelyje. Minėtas pastatas kelia pavojų aplinkiniams, griauna miesto įvaizdį. Ilgų derybų su pastato savininku metu buvo susitarta, kad pastatą įsigis Prienų rajono savivaldybė. Planuojama pastatą nugriauti, o teritoriją sutvarkyti ir pritaikyti verslo plėtrai.

Taryba taip pat patvirtino gatvių geografines charakteristikas, apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, UAB „Prienų vandenys“ 2019–2021 m. veiklos planą, Savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudėties, VšĮ Prienų ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo pakeitimus, priėmė sprendimus dėl projekto „Prienų rajono dalies sausinimo tinklo ir melioracijos griovių rekonstrukcija“ ir 2018 m. melioracijos remonto darbams panaudotų lėšų ataskaitos ir 2019 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymo pakeitimo.
Po Tarybos posėdžio buvo išklausyta informacija, atsakymai į paklausimus, taip pat Taryba balsavo dėl įpareigojimo administracijai parengti sprendimo projektą pagal Vyriausybės atstovo reikalavimą, kad būtų atlikti administracijos struktūros pakeitimai ir Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius būtų tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui. Savivaldybė laikosi pozicijos, jog tai savivaldą varžantis teisės aktas, todėl daugumos Tarybos narių balsais tokiam siūlymui nepritarta.

Tarybos posėdžio pertraukos metu posėdžiaujančius politikus su kalėdinėmis lauktuvėmis aplankė Kalėdų Senelis su palyda, palinkėjo gražių švenčių, sėkmingų ir darbingų ateinančių metų.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai