Taryba sprendimus priėmė nuotoliniu būdu

0
399

Balandžio 9 d. vyko antrasis karantino metu Prienų r. savivaldybės tarybos posėdis. Nuotoliniu būdu Tarybos nariai apsvarstė 26 klausimus, priėmė sprendimus.

Posėdyje patvirtintos Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, socialines paslaugas teikiančių įstaigų 2019 m. veiklos ataskaitos.

Balsų dauguma patvirtinti Prienų r. savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano pakeitimai: nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. bus reorganizuojama Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla – ji bus prijungta prie Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos kaip Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos Naujosios Ūtos daugiafunkcis centras, kuriame bus vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos. Sprendimas priimtas įvertinus Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos mokinių skaičių, jo kaitą ir siekiant racionaliai panaudoti Savivaldybei priklausančias bendrojo ugdymo mokyklų patalpas bei valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšas. Reorganizavus švietimo įstaigą, darbuotojų įdarbinimo klausimas bus sprendžiamas bendradarbiaujant su Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos bei kitų rajono mokyklų vadovais.

Taryba balsų dauguma taip pat patvirtino klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2020–2021 mokslo metais, priėmė sprendimus dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos ir panaudos, patikslino savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašą (kai kurių kapinių pavadinimus ir vietą), rajono pirminės sveikatos priežiūros centrams perdavė du lengvuosius automobilius pacientams lankyti namuose (automobiliai įsigyti už Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšas) bei atidėjo klausimo dėl įpareigojimų Tarybai priimti sprendimus dėl derybas laimėjusių kandidatų, kai būtų perkami nekilojamieji daiktai  Prienų r. savivaldybės vardu, svarstymą kitam posėdžiui.

Tarybos nariai balsų dauguma nepritarė siūlymams pakeisti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus, kompensuoti Prienų r. savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, gydytojams ir slaugytojams, kultūros ir meno, socialiniams darbuotojams važiavimo (kelionės) į darbą ir atgal išlaidas.

Taryba sutiko, kad būtų pratęstas M. A. apgyvendinimas ir išlaikymas Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centre iki tol, kol jis įgis pagrindinį išsilavinimą ir pradės mokytis kitoje įstaigoje arba dirbti, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 31 d., patvirtino Prienų rajono savivaldybės melioracijos griovių remonto trejų metų prioritetinį sąrašą, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimus, pripažino apie 0,0704 ha ploto valstybinės žemės sklypą, esantį Aušros g., Pakuonio mstl., būtinu visuomenės poreikiams ir balsavo, kad jis būtų įtrauktas į neprivatizuotinų sklypų sąrašą.

Taryba taip pat pritarė sprendimo projektui, kuriuo bus kreipiamasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl keturių valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Prienų r. savivaldybei.

Prienų r. savivaldybės tarybos posėdžių vaizdo transliacijų įrašus galima rasti čia.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai